Praxis

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Eesti Rakendusuuringute Keskus

Balti Uuringute Instituut

Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus (RAKE)

Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Instituut (RASI)

Think Thank Watch – maailma mõttekodade pingerida

Brookings

Chatham House

Carnegie Endowment for International Peace (CEIP)

Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Bruegel

Council on Foreign Relations (CFR)

International Institute for Strategic Studies (IISS)

RAND Corporation

Wilson Center

Amnesty International

Think Tank Review – Euroopa Liidu Nõukogu raamatukogu poolt koostatud andmebaas ja väljaanne kajastab Euroopa Liidu liikmesriikides ja teistes riikides läbi viidud uuringuid.