Otsi

silt

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon

Töö ja digitaalsed platvormid

World Employment and Social Outlook 2021 : The role of digital labour platforms in
transforming the world of work. / International Labour Organization. –  Geneva, 2021. -285 lk.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aruanne uurib, kuidas kaasaegsed tööplatvormid muudavad töö korraldust töötajatele ja ettevõtetele. Aruanne keskendub kahele peamisele digitaalse tööplatvormi tüübile: veebipõhised platvormid, kus töötajad täidavad ülesandeid võrgus ja eemalt ning asukohapõhised platvormid, kus üksikisikud, näiteks taksojuhid, täidavad ülesandeid kindlas füüsilises asukohas. Need järeldused põhinevad tuginedes uuringutele ja intervjuudele, milles osalesid 12 000 töötajat ja 85 ettevõtte esindajat üle maailma erinevates sektorites.

Kuna digitaalsed tööplatvormid toimivad mitmes jurisdiktsioonis, on regulatiivse kindluse ja rahvusvaheliste tööstandardite kohaldamise tagamiseks vaja rahvusvahelist poliitilist dialoogi ja kooskõlastamist, öeldakse aruandes.

Uued väljakutsed töötajatele ja ettevõtetele on seotud töötingimuste, töö ja sissetuleku regulaarsuse ning sotsiaalkaitsele juurdepääsu tagamisega. Tööaeg võib sageli olla pikk ja ettearvamatu, lisaks on mõnel platvormil märkimisväärsed soolised palgalõhed. COVID-19 pandeemia on paljusid neist probleemidest veelgi paljastanud.
Vaata veel
ILO raamatud ja dokumendid
ILO konventsioonid ja soovitused

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ILO töömaailma trendidest

Globaliseerumine on radikaalselt muutnud tootmist keerukamaks kogu maailmas ja see seab töölistele ja ettevõtetele erinevates sektorites suuremaid nõudmisi. Autode, kodumasinate ja mobiiltelefonide tootmine nõuab lisaks teenuseid, nagu tarkvaraarendus, toote disain ja turustamine. Need ja teised teenused on olulised ülemaailmses kaupade tarnimises ja tootmises.
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aruanne World Employment and Social Outlook: Trends 2017  pakub detailset informatsiooni ja prognoose tööhõive, tööturu olukorra, töökohtade kvaliteedi ja palkade kohta maailmas

Aruandes Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace
analüüsitakse reaalseid töötasusid, keskmisi palku ja palgapoliitikat, andes ülevaate palga trendidest üle maailma ja regiooniti.

Raamatus Working anytime, anywhere: The effects on the world of work
antakse ülevaade kaugtööst ILO ja Euroopa ekspertide uuringu põhjal. Tõõtamise võimalustest igal ajal ja igal pool ning selle mõjust töömaailmale.

ILO teised väljaanded

ILO konventsioonid ja soovitused (NORMLEX)

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑