Otsi

silt

Rahandus

Tunnustatud majandusteadlase raamat euroalast

Majandusteadlase Joseph Stiglitzi uus raamat „The Euro and it’s threat to the future of Europe

Raamatu esimene pool kirjeldab euroala nõrku kohti ja probleeme ning autor toob välja vigu, mida on eurotsooni süsteemi väljatöötamisel tehtud. Euro on põhjustanud ebavõrduse kasvu, kirjutab Stiglitz. Kuigi euro toodi käibele, et ühendada Euroopa ja kasvatada jõukust, siis on läinud vastupidi. Stiglitzi väitel on Euroopa stagnatsiooni põhjuseks see, et see ühisraha on käibel erineva tasemega riikides. Autori arvates praegune süsteem soosib lahknemist, mitte koondumist. Autor toob välja põhjusi, miks euroala on ebastabiilne ja mis on selle puudused.

Aga samas pakub ka lahendusi ja meetmeid euroalas, mis võiksid päästa Euroopa ja ka maailma majanduse. Stiglitzi pakutud kolm peamist lahendust on: reformid euroala struktuuris ja liikmesriikidele kehtestatud poliitikas; hästi juhitud lõpp ühisrahale; või võtta kasutusele „paindliku euro“ süsteem. Mida majandusteadlane nende ideede all silmas peab, on kirjeldatud raamatus.

International Financial Statistics

http://www.imfstatistics.org/imf/

IMFi peamine statistikaväljaannne ning standardne rahvusvahelise ja siseriikliku rahanduse kõigi aspektide allikas. Pakub aegridadena andmeid vahetuskursside, maksebilansi, rahvusvahelise likviidsuse, raha ja panganduse, intressimäärade, hindade, tootmise, rahvusvaheliste tehingute, rahvamajanduse arvepidamise ja rahvastiku kohta.

Juurdepääs Rahvusraamatukogus http://www.elibrary.imf.org/
Koostaja: Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑