Otsi

silt

õiguskeel

Põhiseaduse keelest ja mõttest Euroopas

European constitutional language / András Jakab. – Cambridge : Cambridge University Press, 2016.

Euroopa põhiseaduslik integratsioon ning põhiõiguslike ühtsete normide tunnustamine Euroopas on viimastel aastatel üha aktuaalsemaks muutumas. Raamatus European constitutional language võtab Ungari Teaduste Akadeemia sotsiaalteaduste keskuse õigusuuringute instituudi direktor András Jakab kokku oma peaaegu 10 aastast kestnud uurimistöö. Autorit huvitab keel – terminoloogia kujunemine, normid ja tõlgendused. Ta analüüsib kasutatavat sõnavara ja grammatikat riigiõigusteooria Euroopa traditsioonis. Autori eesmärgiks on uurida sotsiaalsete ülesannete keelelise väljenduse esialgset ja ajas muutunud tähendust. Kuivõrd sõnavara peegeldab kehtivaid põhimõtteid ja arenguid ühiskonnas ning poliitikas? Missugused on ühised ja erijooned Euroopa riikide põhiseadustes? Mida tähendab Euroopa põhiseadus? Oma töös toetub autor ka ingliskeelses õigusteaduses varem käsitlemata teostele, mis annavad alust uuteks arusaamadeks Euroopa riigiõiguse diskursuses.

 

 

 

Abiks õigustekstide kirjutajale

Juristide töö oluliseks osaks on kirjalike tekstide koostamine. Kuidas kirjutada hea õigustekst, ka referaat, artikkel, essee, uurimistöö? 2016. aastal Westminsteri ülikooli aasta õigusõppejõuks valitud empiirilise õigusõppe professor Lisa Webley on kokku pannud vajaliku abimaterjali juriidilise teksti kirjutamise oskuse arendamiseks.

Raamat Legal Writing on mõeldud eelkõige õigust õppivatele üliõpilastele, kuid hea ülesehitus, lihtsad selgitused, õpetlikud näited ja hästi hoomatav teksti liigendus pakuvad huvitavat lugemist teistelegi. Raamatus õpetatakse analüüsima õigusteksti, määratlema töö eesmärki ja põhiprobleeme, millele oma kirjutises tugineda. Plagiaadi vältimise aluseks on korrektne ja selge viitamine, mistõttu on teiste teadustööde ja -saavutuste oma töös kasutamine väärinud eraldi peatükki. Ülevaade antakse üliõpilastööde hindamise põhimõtetest ning jagatakse näpunäiteid eksamiks/kaitsmiseks valmistumiseks ja (õppejõu) tagasiside paremaks ärakasutamiseks.

Loe edasi “Abiks õigustekstide kirjutajale”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑