Otsi

silt

õigusaktid

Riigi Teataja elektrooniliselt aastatest 1918–1940

Aasta tagasi tutvustasime elektroonilist juurepääsu väljaannetele ENSV Teataja, ENSV Ülemnõukogu Teataja ning ENSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja. Vt siinkohal Õigusaktid elektrooniliselt aastatest 1940-1990. Nüüd on Rahvusraamatukogu andmebaasis DIGAR Eesti artiklid digiteerituna  kättesaadavad ka Riigi Teataja aastakäigud 1918–1940.

Kuigi otsingut saab teha traditsiooniliselt sõna või fraasiga, võimaldab rippmenüü valik liikuda ka kohe vastava aasta soovitud numbrile. Ühe aastakäigu piires numbreid sirvides on soovitatav kasutada noolekesi „eelmine/järgmine nr”.

Vajaliku õigusakti leidmisel on oluliseks abiks Riigi Teataja sisujuhid. Elektrooniliselt on saadaval:
Sundnormide (seaduste ja määruste) süstemaatiline nimestik. II väljaanne ; Riigi Teataja süstemaatiline sisujuht : [1918-1930] / koostanud Kohtu- ja siseministeeriumi ülesandel O. Tief. – [Tallinn] : Riigi Teataja, 1931. – XII, 424 lk.

ning paberväljaanded:
Sundnormide (seaduste ja määruste) süsteemiline nimestik ; Riigi Teataja üldine sisujuht : [1918-1925 nr. 91/92] / kokku seadnud Kohtuministeeriumi ülesandel O. Tief. – [Tallinn] : Kohtuministeeriumi kodifikatsiooniosakond, 1925. – XII, 692 lk.

Riigi Teataja süstemaatiline sisujuht : Riigi- ja omavalitsusasutistelt antud ja 1. jaan. … a. kehtivate normide alal / koostanud V. Jõgi. – [Tallinn] : Riigi Trükikoda, 1932-1940 (Tallinn : Riigi Trükikoda). – Ilmub kord aastas.

Vaata ka:
Riigi Teataja Lisa : 1920–1940

Head tutvumist ja kasutamist!

Õigusaktid elektrooniliselt aastatest 1940-1990

Riigi Teataja ilmub Internetis alates 1997. aastast. Ametlik elektrooniline Riigi Teataja (eRT) võeti kasutusele 1. juunist 2002. Alates 1. juunist 2010 lõpetati Riigi Teataja paberil väljaandmine ja Riigi Teatajat antakse välja vaid Internetis ilmuva võrguväljaandena.

Õiguse teemadega tegelemisel tuleb aga ette olukordi, mis nõuavad tutvumist varasematel perioodidel, nt 1940ndatel või 1970ndatel kehtinud õigusaktidega. Kui siiani olid need kättesaadavad vaid paberväljaandes, siis nüüd on Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR võimalik neid lugeda elektrooniliselt. Iga aastakäigu juures on ka tähestikuline sisujuht. Digiteerituna on saadaval:

Eesti NSV Teataja = Ведомости Эстонской ССР : 1940-1960
e-kataloogis ESTER: http://www.ester.ee/record=b1283633*est

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja = Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики  : 1960-1965
e-kataloogis ESTER: http://www.ester.ee/record=b1283624*est

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja : 1966-1990
e-kataloogis ESTER: http://www.ester.ee/record=b1181568*est

Eesti NSV Teataja lisa : 1940-1957
e-kataloogis ESTER: http://www.ester.ee/record=b1147120*est

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ministrite Nõukogu Määruste ja Korralduste Kogu = Собрание Постановлений и Распоряжений Совета Министров Эстонской Советской Социалистической Республик : 1960-1965
e-kataloogis ESTER: http://www.ester.ee/record=b1194933*est

Vaata ka:
Riigi Teataja : 1918–1940*
Riigi Teataja Lisa : 1920–1940
*Rippmenüü paremal võimaldab valida kohe vastava aasta soovitud numbri. Ühe aastakäigu piires numbrite sirvimisel on soovitatav liikuda noolekestega „eelmine nr/järgmine nr”.

Ametlik Teataja. I/II osa = Amtlicher Anzeiger. I/II Teil : 1941-1944
e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b1181244*est

Ametlik Teataja. III osa = Amtlicher Anzeiger. III Teil : 1941- 1944
e-kataloogis ESTER: https://www.ester.ee/record=b1181245*est

Loe edasi “Õigusaktid elektrooniliselt aastatest 1940-1990”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑