Otsi

silt

migratsioon

Rändepoliitika

Fine, Sarah; Ypi, Lea. Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016.

Riikidel on õigus kujundada oma immigratsioonipoliitikat. Tänapäeval ollakse arvamusel, et igal inimesel on õigus vabalt liikuda ning emigreeruda, kuid sellega ei kaasne õigust sisserändeks igasse riiki. Inimeste vaba liikumine on üks põhivabadusi, mis on tihedalt seotud migratsiooniga. Käesoleva raamatu autorid arutlevad, kas ja millises ulatuses peaksid riigid tunnustama inimeste õigust vabalt rännata ning kas sellise õiguse piiramine on õigustatud. Lisaks analüüsitakse raamatus „Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership“ kriitiliselt kodakondsuse saamist, võimalikke kaasnevaid pingeid sisserändajate ja kohalike elanike vahel, samuti võõrtöötajate ärakasutamise ja põgenike vastutusega seonduvaid probleeme.
Loe edasi “Rändepoliitika”

Lapsed ja noored rahvusvaheliste organisatsioonide pilguga

Laste- ja noortekultuuri aasta tähistamiseks on Rahvusraamatukogu õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis avatud näitus „Lapsed ja noored rahvusvaheliste organisatsioonide pilguga“. Näha saab ÜRO, UNESCO, UNICEFi, ILO, OECD, WHO ja Euroopa Nõukogu väljaandeid. Veel on väljapanekud lastest migratsioonikriisis ja laste õigustest digitaalses keskkonnas.
Näitus jääb avatuks 21. juulini.

Valik raamatuid näituselt:
ÜRO
Globalization of child law : the role of the Hague conventions (1999)
Lapse õigused (2015)
Laste heaolu (2013) Loe edasi “Lapsed ja noored rahvusvaheliste organisatsioonide pilguga”

Loe migratsiooni küsimustest

Rahvusvahelise Migratsiooniorganistasiooni (IOM) eesmärk on:

– aidata riikidel toime tulla järjest suureneva migratsiooni haldamisega

– edendada migratsiooniküsimustest arusaamist

– julgustada sotsiaalset ja majanduslikku arengut läbi migratsiooni

– tagada migrantide heaolu ja inimväärikus Loe edasi “Loe migratsiooni küsimustest”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑