Otsi

silt

majandusteadlased

Kapitalistliku ühiskonna lõhedest ja tulevikust kirjutab Paul Collier

Collier, Paul. The future of capitalism : facing the new anxieties. – New York : Harper, 2018. – 247 lk. 

Paul Collier juhib oma viimases raamatus tähelepanu ühiskonna kitsaskohtadele, muutustele ja probleemidele.  Collier leiab, et suureks ohuks on haridustaseme erinevus, muutused moraalis ja ärevus. 

Ta toob näiteid majandusest ja poliitikast, lahates ka suuremaid poliitilisi nähtusi ja ühiskondlikke valupunkte. Raamatus pakub autor välja lahendusi/reforme tulevikuks – nii eetilisi kui ka tehnilisi. Ta peab oluliseks, et säiliks ja paraneks koostöö tegemise vorm, kasvaks sotsiaalne turvalisus ja vastastikune pühendumus. Siinjuures peab autor tähtsaks sellist käitumist peres. 

 

Nobeli majanduspreemia võitjad

Selleaastase Alfred Nobeli mälestusauhinna majanduse alal pälvisid Ameerika majandusteadlased William D. Nordhaus ja Paul M. Romer.

Professor William D. Nordhaus’i tööde kohta võib leida infot tema kodulehelt. Raamat “The climate casino : risk, uncertainty, and economics for a warming world” on e-raamatuna Rahvusraamatukogu kogudes. E-raamatut saab lugeda Rahvusraamatukogu otsinguportaali vahendusel ja vajalik on raamatukogu kasutajana sisselogimine. Rahvusraamatukogu otsinguportaalist võib samuti leida valiku tema artiklitest.

Mitmed Paul M.Romeri tööd on kättesaadvad tema kodulehel. Tema artikleid saab lugeda ka Rahvusraamatukogu otsinguportaali vahendusel. Link kirjutistele on siin.

 

Foto: Scientific American

 

 

 

 

 

Tunnustatud majandusteadlase raamat euroalast

Majandusteadlase Joseph Stiglitzi uus raamat „The Euro and it’s threat to the future of Europe

Raamatu esimene pool kirjeldab euroala nõrku kohti ja probleeme ning autor toob välja vigu, mida on eurotsooni süsteemi väljatöötamisel tehtud. Euro on põhjustanud ebavõrduse kasvu, kirjutab Stiglitz. Kuigi euro toodi käibele, et ühendada Euroopa ja kasvatada jõukust, siis on läinud vastupidi. Stiglitzi väitel on Euroopa stagnatsiooni põhjuseks see, et see ühisraha on käibel erineva tasemega riikides. Autori arvates praegune süsteem soosib lahknemist, mitte koondumist. Autor toob välja põhjusi, miks euroala on ebastabiilne ja mis on selle puudused.

Aga samas pakub ka lahendusi ja meetmeid euroalas, mis võiksid päästa Euroopa ja ka maailma majanduse. Stiglitzi pakutud kolm peamist lahendust on: reformid euroala struktuuris ja liikmesriikidele kehtestatud poliitikas; hästi juhitud lõpp ühisrahale; või võtta kasutusele „paindliku euro“ süsteem. Mida majandusteadlane nende ideede all silmas peab, on kirjeldatud raamatus.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑