Otsi

silt

Ida-Euroopa

Fookuses on Euroopa Liidu idapartnerlus

Idapartnerlus sai alguse 2009. aastal, mil Euroopa Liidu naabruspoliitikast kasvas välja kuue Ida-Euroopa partnerriigi ühisalgatus. Idapartnerriikideks on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene. Idapartnerluse eesmärgiks on luua partnerriikide ja Euroopa Liidu vahel poliitilisi, majanduslikke ja kultuurilisi sidemeid.

Euroopa Liidu infokeskuse idapartnerluse fookuslehelt leiavad huvilised materjale nii teaduslikest käsitlustest kui ka Eesti meedias ilmunud põhilistest arvamuslugudest.
Vaata lähemalt: https://elik.nlib.ee/fookuses/idapartnerlus/ Loe edasi “Fookuses on Euroopa Liidu idapartnerlus”

Euroopa Liidu otsustusprotsess: ida ja lääne vahelise lõhe kohta pole tõendeid

2000. aastatel tunti Lääne-Euroopas suurt hirmu selle ees, et ELi idasuunaline laienemine vähendab poliitilise protsessi efektiivsust ning ajakirjandus taastoodab seda eksitavat kujutlust siiani. Leideni Ülikooli õppejõud, PhD Dimiter Toshkov väidab ajakirjas Journal of European Public Policy (Vol. 24, No. 2) 2017. aastal ilmunud uurimuses aga, et kartused, nagu hakkaks vaesed Ida-Euroopa maad ühise survegrupina ELi otsuseid mõjutama (näiteks põllumajandustoetuste suurendamiseks), pole kinnitust leidnud. Pole mingit süsteemset lõhet „uute“ ja „vanade“ liikmesriikide vahel ning seadusandlike aktide vastuvõtmine pole aeglustunud. Erinevused on ilmnenud vaid mõnes valdkonnas (keskkond, migratsioon). Kokkuvõttes pole Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel ELi poliitikate ja seadusandluse blokeerimiseks piisavalt hääli, isegi kui nad esindaksid ühesuguseid seisukohti, mida juhtub harva. Euroopa Liidu Nõukogus on pärast 2004. aastat liitunud riikidel 21% häältest, otsuste blokeerimiseks vajalik minimaalne häälte osakaal on aga 35%.

Autori seisukohtadega saab tutvuda ka London School of Economics and Political Science blogis ilmunud postituses: „There is no evidence of a structural East-West divide in the EU”.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑