10. oktoobril 1919 võttis Asutav Kogu vastu maaseaduse, mis sai aluseks ulatuslikule maareformile Eestis. Maaga seotud ümberkorraldused olid radikaalsed, samas Eesti riikliku iseseisvuse oluliseks eeltingimuseks.

Maaseaduse vastuvõtmise kronoloogia Asutavas Kogus:

26. aprill – Maaseaduse komisjoni valimine // Asutava Kogu 1. istungjärk. Protokoll nr. 4. 1919 a.

25. juuli – Maaseaduse eelnõu – maaseaduse komisjoni ettepanek // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 39 (12). 1919. a.

Loe edasi “100 aastat maareformist Eestis”