Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogus koostatav andmebaas Summaria Iuridica tutvustab õigusartikleid välisajakirjadest, raamatuid ja uuringuid ning teiste riikide seadusuudiseid. Kuni 2020. aastani ilmus väljaandena, mille numbrid on kättesaadavad digitaalarhiivis DIGAR.

Telli teavitus uuest numbrist oma e-posti aadressile kirjutades iuridica@nlib.ee.