ILO                     ILO
ILOSTAT

Tööturu indikaatoreid kajastav andmebaas hõlmab järgmisi teemasid: rahvastik, tööhõive, töötus, töötunnid, palgad, tööjõukulud, tarbijahinnaindeksid, tööõnnetused, streigid ja tööseisakud, leibkonna tulud ja kulud, rahvusvaheline tööjõu migratsioon.

IMF        IMF

IMF Data
Finantsstatistika andmebaas pakub andmeid vahetuskursside, maksebilansi, rahvusvahelise likviidsuse, raha ja panganduse, intressimäärade, hindade, tootmise, rahvamajanduse arvepidamise ja rahvastiku kohta.
MAAILMAPANK        WorldBAnk
World Bank Open Data

Maailmamajanduse arengu ülevaade sisaldab riikide sotsiaalmajanduslikke näitajaid. Lisaks leiab analüüsist  statistilisi andmeid keskkonna, majanduse, ekspordi, impordi ja rahanduse kohta.

OECD iLibrary

OECD

OECD statistika, raamatute ja ajakirjade andmebaas, samuti sisaldab OECD analüüse. Sisaldab teemasid: haridus, kaubandus, majandus, rahandus, tööhõive, sotsiaalpoliitika, rahvastik, teadus ja tehnoloogia. Andmed peamiselt OECD liikmesriikide, valikuliselt ka mitteliikmesriikide kohta.
UNESCO    UNESCO

Data for Sustainable Development (UIS)

UIS on ÜRO HariduseTeaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) allorganisatsioon, mis asutati 1999. aastal ja eesmärgiks on koguda statistilisi andmeid kogu maailmast, neid analüüsida ning avaldada nende põhjal hariduse, teaduse, tehnoloogia, kultuuri ja kommunikatsiooni vallas uurimusi, statistilisi võrdlusi ning teisi väljaandeid.

WTO          WTO

WTO Statistics Database

Andmebaasist leiab andmeid tolli, tollimaksude, ekspordi, impordi, rahvusvahelise kaubavahetuse, registreeritud kaubamärkide, kaubanduspoliitika, rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö jm kohta.

ÜRO        UN

UNdata

ÜRO süsteemi kuuluvate rahvusvaheliste organisatsioonide ühine statistikaportaal, mis toob ÜRO statistika andmebaasid kasutajale käeulatusse ühtse andmebaasina.

Sisaldab statistilisi andmekogusid teemadel: kuritegevus, haridus, energia, keskkond, rahandus, soopõhine statistika, tervis, HIV/AIDS, inimareng, tööstus, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tööhõive, rahvamajandus, riikide arenguabi, rahvastik, põgenikud, turism, kaubandus.