Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) – Eesti õigusbibliograafia

Õigusartikleid välisajakirjadest – valik artikleid inglise, saksa, soome ja vene keeles erinevate riikide ja Euroopa Liidu õigusest ning rahvusvaheliste organisatsioonide teemadel aastatest 2010–2018

GlobaLex – riikide õigussüsteemide tutvustused

lawinformation of China – Hiina õigusinfo andmebaas

Legislationline.org – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) kuuluvate riikide õigusaktide andmebaas

N-Lex – ühine juurdepääs Euroopa Liidu 23 liikmesriigi õigusakte sisaldavatele andmebaasidele

полное собрание законов Российской империи  – Vene impeeriumi täielik seaduste kogu. Vene riigi seaduste kronoloogiline kogu. Ilmus esimest korda 1830 (45 köidet), hõlmas seadused jm õigustloovad aktid ajavahemikust 1649–1825.

свод законов Российской империи – Vene impeeriumi seaduste kogu. Õigusharude järgi süstematiseeritud seaduste kogu, mis kehtis Oktoobrirevolutsioonini.

World Legal Information Institute (WORLDLII) –  võimaldab juurdepääsu 270 õiguslasele andmebaasile 48 jurisdiktsioonist ja 20 riigist

EUROOPA RIIGID

AUSTRIA

Õigusaktid – http://www.ris.bka.gv.at/, sh Bundesgesetzblatt

Parlament – https://www.parlament.gv.at

Kohtusüsteem – https://www.justiz.gv.at/

Konstitutsioonikohus – https://www.vfgh.gv.at

BELGIA

Õigusaktid – http://www.ejustice.just.fgov.be/; Belgisch Staatsblad/ Moniteur belge –http://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/moniteur_belge/

Parlament – http://www.senat.be/

Kohtusüsteem – http://justice.belgium.be/fr/

Konstitutsioonikohus – http://www.const-court.be/

BULGAARIA

Õigusaktid – http://www.parliament.bg/bg/laws; Darzhaven vestnik – http://dv.parliament.bg/

Parlament – http://parliament.bg/

Kohtusüsteem – http://www.vss.justice.bg/

Konstitutsioonikohus – http://constcourt.bg/

EESTI

Õigusaktid – https://www.riigiteataja.ee/, sh Riigi Teataja (RT)

Digiteerituna on kättesaadavad:
Riigi Teataja : 1918–1940
Riigi Teataja Lisa : 1920–1940

Riigi Teataja. Eesti Vabariigi lepingud välisriikidega : 1938–1940

Riigikohtu otsused : [aastate 1920-1937 kohta]

Ametlik Teataja. I/II osa = Amtlicher Anzeiger. I/II Teil : 1941-1944
Ametlik Teataja. III osa = Amtlicher Anzeiger. III Teil : 1941- 1944

Eesti NSV Teataja = Ведомости Эстонской ССР : 1940-1960
Eesti NSV Teataja Lisa : 1940-1957

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja = Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики  : 1960-1965

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja : 1966-1990

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ministrite Nõukogu Määruste ja Korralduste Kogu = Собрание Постановлений и Распоряжений Совета Министров Эстонской Советской Социалистической Республик : 1960-1965

Parlament – http://www.riigikogu.ee/

Kohtusüsteem – http://www.kohus.ee/

Riigikohus – http://www.riigikohus.ee/

HISPAANIA

Õigusaktid – http://www.boe.es/legislacion/, sh Boletín Oficial del Estado (BOE)

Parlament – http://www.senado.es/

Kohtusüsteem – http://www.poderjudicial.es/

Konstitutsioonikohus – http://www.tribunalconstitucional.es/

HOLLAND

Õigusaktid – https://wetten.overheid.nl/zoeken; Staatsblad/ Staatscourant/ Tractatenblad – https://www.officielebekendmakingen.nl/

Parlament – http://www.parlement.nl/

Kohtusüsteem – https://www.rechtspraak.nl/

Ülemkohus – https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden

HORVAATIA

Õigusaktid – https://www.nn.hr/, sh Narodne Novine

Parlament – http://www.sabor.hr

Kohtusüsteem – https://pravosudje.gov.hr/

Konstitutsioonikohus – http://www.usud.hr/

IIRIMAA

Õigusaktid – http://www.irishstatutebook.ie/; Iris Oifigiúil – http://www.irisoifigiuil.ie

Parlament – http://www.oireachtas.ie/

Kohtusüsteem – http://www.courts.ie/

Ülemkohus – http://www.supremecourt.ie/

ITAALIA

Õigusaktid – http://www.normattiva.it/, sh Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Parlament – http://www.parlamento.it/

Kohtusüsteem – http://www.csm.it/

Konstitutsioonikohus – http://www.cortecostituzionale.it/

ISLAND

Õigusaktid – http://www.althingi.is/lagasafn/; Stjórnartíðindi – http://www.stjornartidindi.is

Parlament – http://www.althingi.is/

Kohtusüsteem – https://www.domstolar.is/

Ülemkohus – https://haestirettur.is/

KREEKA

Õigusaktid – http://www.hellenicparliament.gr/en/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia (enacted legislation); Efimerisdas tis Kiverniseos tis Ellinikis Dimokratias – http://www.et.gr/

Parlament – http://www.hellenicparliament.gr/

Kohtusüsteem – http://www.ministryofjustice.gr/

Ülemkohus – http://www.areiospagos.gr/

KÜPROS

Õigusaktid – http://www.cylaw.org/; Episimi Efimerida tis Dimokratias tis Kyprou – http://www.mof.gov.cy

Parlament – http://www.parliament.cy/

Kohtusüsteem – http://www.supremecourt.gov.cy/

Ülemkohus – http://www.supremecourt.gov.cy/

LEEDU

Õigusaktid –  https://www.e-tar.lt/portal/lt/index, sh Teisės aktų registrui (TAR)

Parlament – http://www.lrs.lt/

Kohtusüsteem – http://www.teismai.lt/

Konstitutsioonikohus – http://www.lrkt.lt/

LUKSEMBURG

Õigusaktid – http://www.legilux.public.lu/, sh Mémorial – Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg/ Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg

Parlament – http://www.chd.lu/

Kohtusüsteem – http://www.mj.public.lu/

Konstitutsioonikohus – http://www.mj.public.lu/juridictions/cour_constitutionnelle

LÄTI

Õigusaktid – http://www.likumi.lv/; Latvijas Vēstnesis – http://www.vestnesis.lv

Parlament – http://www.saeima.lv/

Kohtusüsteem – https://www.tm.gov.lv/

Konstitutsioonikohus – http://www.satv.tiesa.gov.lv/

MALTA

Õigusaktid – https://legislation.mt/; Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Government%20Gazette/Pages/default.aspx

Parlament – http://www.parlament.mt/

Kohtusüsteem – http://www.justiceservices.gov.mt/

Konstitutsioonikohus – http://judiciarymalta.gov.mt/constitutional-court

NORRA

Õigusaktid – https://lovdata.no/, sh Norsk Lovtidend

Parlament – https://www.stortinget.no/

Kohtusüsteem – http://www.domstol.no/

Konstitutsioonikohus – http://www.hoyesterett.no

POOLA

Õigusaktid – http://isap.sejm.gov.pl/ ; Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.) – http://dziennikustaw.gov.pl/, Monitor Polski – http://www.monitorpolski.gov.pl/

Parlament – http://www.senat.gov.pl/

Kohtusüsteem – http://www.warszawa.so.gov.pl/

Konstitutsioonikohus – http://www.trybunal.gov.pl

PORTUGAL

Õigusaktid – https://dre.pt/; sh Diário da República (DRE)

Parlament – http://www.parlamento.pt/

Kohtusüsteem –  www.dgpj.mj.pt

Konstitutsioonikohus – http://www.tribunalconstitucional.pt/

PRANTSUSMAA

Õigusaktid – https://www.legifrance.gouv.fr/, sh Journal officiel de la République Française (JORF)

Parlament – http://www.parlement.fr/

Kohtusüsteem – http://www.justice.gouv.fr/

Riiginõukogu – http://www.conseil-etat.fr/

Konstitutsiooninõukogu – http://www.conseil-constitutionnel.fr/

SAKSAMAA

Õigusaktid – https://www.gesetze-im-internet.de/; Bundesgesetzblatt –https://www.bgbl.de/

Parlament – http://www.bundestag.de/

Kohtusüsteem – http://www.bmjv.de/

Konstitutsioonikohus – http://www.bundesverfassungsgericht.de/

SLOVAKKIA

Õigusaktid – https://www.slov-lex.sk/ezz, sh Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Parlament – http://www.nrsr.sk/

Kohtusüsteem – http://www.justice.gov.sk/

Konstitutsioonikohus – http://www.concourt.sk

SLOVEENIA

Õigusaktid – http://www.pisrs.si; Uradni list Republike Slovenije https://www.uradni-list.si/

Parlament – http://www.dz-rs.si/

Kohtusüsteem –  http://www.sodisce.si/

Konstitutsioonikohus – http://www.us-rs.si

SOOME

Õigusaktid – http://www.finlex.fi/, sh Säädöskokoelma/ Författningssamling

Parlament – https://www.eduskunta.fi/

Kohtusüsteem – https://oikeus.fi/

Soome Kõrgem Halduskohus – http://www.kho.fi

SUURBRITANNIA

Õigusaktid – http://www.legislation.gov.uk/

Parlament – http://www.parliament.uk/

Kohtusüsteem : Inglismaa ja Wales – https://www.gov.uk/,

Põhja-Iirimaa – http://www.courtsni.gov.uk/,

Šotimaa – http://www.scotcourts.gov.uk/

Ülemkohus – https://www.supremecourt.uk/

ŠVEITS

Õigusaktid – https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht.html, sh Amtliche Sammlung des Bundesrechts/ Recueil officiel du droit fédéral/ Raccolta ufficiale delle leggi federali ja Bundesblatt/ Feuille fédérale/ Foglio federale

Parlament – https://www.parlament.ch/de

Kohtusüsteem – https://www.ch.ch/de
https://www.ch.ch/de/demokratie/funktionsweise-und-organisation-der-schweiz/die-gewaltenteilung/die-gerichte-in-der-schweiz/

Ülemkohus – http://www.bger.ch/

ROOTSI

Õigusaktid – https://lagrummet.se/; Svensk författningssamling (SFS) –https://www.svenskforfattningssamling.se/

Parlament – http://www.riksdagen.se/

Kohtusüsteem – http://www.domstol.se/

Ülemkohus – http://www.hogstadomstolen.se/

RUMEENIA

Õigusaktid – http://legislatie.just.ro/; Monitorul Oficial al României – http://www.monitoruloficial.ro

Parlament – http://www.parlament.ro/

Kohtusüsteem – http://www.justitia-romana.org/

Konstitutsioonikohus – http://www.ccr.ro

TAANI

Õigusaktid – https://www.retsinformation.dk/; Lovtidende –https://www.lovtidende.dk/

Parlament – http://www.ft.dk/

Kohtusüsteem – http://www.domstol.dk/

Ülemkohus – http://www.hoejesteret.dk/

TŠEHHI

Õigusaktid – http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, sh Sbírka zákonů/Sbírka mezinárodních smluv

Parlament – http://www.senat.czhttp://www.psp.cz/

Kohtusüsteem – http://portal.justice.cz/

Konstitutsioonikohus – http://www.usoud.cz/

UNGARI

Õigusaktid – https://www.njt.hu/; Magyar Közlöny (MK) – http://www.magyarkozlony.hu/

Parlament – http://www.parlament.hu/

Kohtusüsteem – http://birosag.hu/

Konstitutsioonikohus – http://hunconcourt.hu/

VENEMAA

Õigusaktid – http://www.pravo.gov.ru/; Собрание законодательства Российской Федерации – http://www.szrf.ru

Parlament – http://www.duma.gov.ru/

Kohtusüsteem – http://www.supcourt.ru/

Konstitutsioonikohus – http://www.ksrf.ru/