• Rahvusraamatukogu täidab ka parlamendiraamatukogu ülesannet, tagades Riigikogu ja teiste põhiseaduslike institutsioonide infoteeninduse. Sotsiaalteaduste erialaraamatukoguna pakume kvaliteetseid infoteenuseid valdkonna spetsialistidele ja huvilistele.
  • Veebileht Parlafon vahendab infoküllases ruumis huvilistele kvaliteetset sotsiaalteaduste alast infot, kajastades poliitika, majanduse, sotsioloogia, õiguse, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide teavet.

  • Eelkõige vahendame teavet Rahvusraamatukogu rikkalikest infokogudest, aga koondame veebiressursse ka vabalt kättesaadavatest allikatest: e-ajakirjadest, andmebaasidest, e-raamatute portaalidest ja uuringuasutustest.

  • Veebilehte koostavad Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialistid.

  • Kontakt: sotsiaalia@nlib.ee