Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogus koostatavad väljaanded.

Väljaanne Ühiskonnauuringud annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud peamistest uuringutest ja väljaannetest ning tutvustab neid laiemale üldsusele. Vaata ka Euroopa Liidu Nõukogu raamatukogu poolt koostatavat väljaannet Think Tank Review, mis tutvustab EL liikmesriikides läbiviidud uuringuid.

Telli teavitus uuest numbrist oma e-posti aadressile kirjutades yhiskonnauuringud@nlib.ee

SI

Summaria Iuridica – andmebaas, mis tutvustab õigusartikleid välisajakirjadest raamatuid ja uuringuid ning teiste riikide seadusuudiseid. Kuni aastani 2020 ilmus väljaandena, mille numbrid on kättesaadavad  digitaalarhiivis DIGAR

Telli teavitus uuest numbrist oma e-posti aadressile kirjutades iuridica@nlib.ee

DIXI. Riigikogu liige on öelnud – ülevaade parlamendiliikmete veebis ja trükis avaldatust. Väljaande numbreid saad lugeda digitaalarhiivist DIGAR. Ja varasemate Riigikogu koosseisude kohta siit.  2019. a. märtsi lõpus ilmus väljaande viimane number. Edaspidi leiab parlamendiliikmete kirjutised Riigikogu veebis iga Riigikogu liikme tutvustuslehel.

I Riigikogu liikmed – e-raamat I Riigikogu koosseisu elulugudest.

Naised Eesti parlamendis – väljaanne annab ülevaate naistest ja nende tegevusest seadusandlikus kogus kahel ajalooperioodil –  1917–1940 ja 1992–2015.

naised

Riigikogu Kantselei annab koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga välja trükiseid, mille eesmärk on selgitada Riigikogu tööd.

Riigikogu Toimetised – alates 2000. aastast ilmuv parlamentaarne ajakiri ühiskonna jaoks olulistel teemadel.

Riigikogu voldik – istungisaali plaan koos Riigikogu liikmete fotodega, statistilisi andmeid koosseisu kohta, Eesti ajaloo lühikronoloogia jm.

Riigikogu … koosseis: statistikat ja ülevaateid – kogumikud Riigikogu eri koosseisude tegevusest (alates VII Riigikogust).

Riigikogu aastaraamat – parlamendi töö aastakokkuvõte: ülevaated komisjonide tegevusest, statistika, kroonika jm.

101 lühielulugu – Riigikogu liikmete ankeetide alusel koostatud lühielulugude kogumik.

Valimised Eestis 1992-2015. Statistikat ja selgitusi

Eesti NSV / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseis: 29.03.1990–29.09.1992 – statistikat ja ülevaateid tegevusest.

Parlamendi parem käsi – huvitavaid arhiivinoppeid ja mälestuskilde Riigikogu Kantselei ajaloost.