E-raamatute keskkonnad

Google Books – digiteeritud raamatud, mida võimalik lugeda täielikult või osaliselt.

Internet Archive – sisaldab raamatuid, heli- ja videofaile ja arhiveeritud veebilehti.

Europeana Collections – vahendab Euroopa raamatukogude digitaalseid kogusid, sealhulgas ka e-raamatuid.

Project Gutenberg – tasuta e-raamatud, mida saab alla laadida või lugeda veebis.

Bookboon.com – e-raamatud ja e-õpikud peamiselt majanduse, ettevõtluse, juhtimise, turunduse jt teemadel.

University Press Scholarship Online – Oxfordi Ülikooli Kirjastuse e-raamatud poliitikast, majandusest ja rahandusest. E-raamatud ei ole vabalt kätteasaadavad, kuid Rahvusraamatukogu registreeritud lugejana otsinguportaali sisse logides ja andmebaasi sisenedes on juurdepääs ka väljaspool raamatukogu.

Ebook Central, mida saab kasutada Rahvusraamatukogu otsinguportaali kaudu. Sealt leiate e-raamatuid paljudel teemadel.

IMF eLibrary – Rahvusvahelise Valuutafondi väljaannete ja dokumentide täistekstandmebaas, mis sisaldab raamatuid, kogumikke, statistilisi väljaandeid ja ajakirju.

OECD iLibrary – OECD väljaannete täistekstandmebaas, mis sisaldab raamatuid, ajakirju ning statistilisi ülevaateid alates 1998. aastast.

World Bank Open Knowledge Repository (OKR)  – Teadustööde, raamatute, artiklite andmebaas, mis on vaba juurdepääsuga.

UN iLibrary – ÜRO väljaannete ja dokumentide täistekstandmebaas, mis sisaldab raamatuid, kogumikke, statistilisi väljaandeid ja ajakirju.