Rahvusraamatukogu otsinguportaali vahendusel on kättesaadavad paljud e-ajakirjad.  Otsinguportaalist Leia e-ajakiri loendist on võimalik otsida ja lugeda ajakirju ka väljaspool raamatukogu arvutivõrku olles eelnevalt sisse loginud.

Valik sotsiaalteaduste alaseid ajakirju veebis:

Nordic Journal of Migration Research

Nordic Journal of Political Economy

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Nordic Journal of Working Life Studies

Nordicum-Mediterraneum – Icelandic e-journal of Nordic and Mediterranean Studies

Scandinavian Journal of Public Administration

Icelandic Review of Politics and Administration

Nordic Journal of Business

Journal of Military Studies (Soome)

Yhteiskuntapolitiikka-–lehti

Ulkopolitiikka-lehti

Kansantaloudellinen aikakauskirja

Politiikasta.fi

Media & viestintä: kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti