Otsi

rubriik

Rahandus

IMF rahandusest

Rahvusvaheline Valuutafond (International Monetary Fund, IMF) loodi 1944. aastal. Eesti on liikmesriik alates 1992. aastast. Rahvusvahelise Valuutafondi peamisteks tegevusvaldkondadeks on majanduspoliitika seire, finantsabi ja rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamine.

Rahvusraamatukogus saab lugeda IMF e-raamatuid andmebaasist
IMF eLibrary
IMF väljaanded asuvad õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis
Vaata ESTERist

Valik IMF väljaandeid

Fiscal Monitor, October 2017 : Tackling Inequality. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2017.
Publikatsioon analüüsib viimaseid riikide avaliku sektori rahanduse arenguid, ajakohastab perspektiivis eelarveprognoose ja hindab poliitikat, mille eesmärk on riigi rahanduse jätkusuutlik areng ja ebavõrdsuse vähendamine.

Loe ja vaata siit

 

Loe edasi “IMF rahandusest”

OECD majandusuuring -Eesti

OECD Economic Surveys: Estonia 2017/ published by the Organisation for Economic Co-operation and Development. –  Paris : OECD, 2017.

OECD tunnustab Eesti majanduspoliitikat ning näeb siin mitmeid tugevusi – eeskujulik ettevõtluskeskkond, kõrge haridustase, kõrge tööjõuturul osalemine, innovaatiline ITK sektor ja tugev eelarvepoliitika.
Täpsemalt loe siit

OECD majandusuuringust leiab vastused  järgmistele teemadele:

kuidas edendada Eestis kaasavamat ja rohelisemat majanduskasvu

kuidas tihendada kaubavahetust välismaailmaga

kuidas panna investeeringud end veel rohkem ära tasuma.

Loe raamatut „OECD Economic Surveys: Estonia 2017“ Rahvusraamatukogu otsinguportaali vahendusel. E-raamatut saad lugeda kõikjal, olles eelnevalt Rahvusraamatukogu otsinguportaali sisse logitud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ILO töömaailma trendidest

Globaliseerumine on radikaalselt muutnud tootmist keerukamaks kogu maailmas ja see seab töölistele ja ettevõtetele erinevates sektorites suuremaid nõudmisi. Autode, kodumasinate ja mobiiltelefonide tootmine nõuab lisaks teenuseid, nagu tarkvaraarendus, toote disain ja turustamine. Need ja teised teenused on olulised ülemaailmses kaupade tarnimises ja tootmises.
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aruanne World Employment and Social Outlook: Trends 2017  pakub detailset informatsiooni ja prognoose tööhõive, tööturu olukorra, töökohtade kvaliteedi ja palkade kohta maailmas

Aruandes Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace
analüüsitakse reaalseid töötasusid, keskmisi palku ja palgapoliitikat, andes ülevaate palga trendidest üle maailma ja regiooniti.

Raamatus Working anytime, anywhere: The effects on the world of work
antakse ülevaade kaugtööst ILO ja Euroopa ekspertide uuringu põhjal. Tõõtamise võimalustest igal ajal ja igal pool ning selle mõjust töömaailmale.

ILO teised väljaanded

ILO konventsioonid ja soovitused (NORMLEX)

Tunnustatud majandusteadlase raamat euroalast

Majandusteadlase Joseph Stiglitzi uus raamat „The Euro and it’s threat to the future of Europe

Raamatu esimene pool kirjeldab euroala nõrku kohti ja probleeme ning autor toob välja vigu, mida on eurotsooni süsteemi väljatöötamisel tehtud. Euro on põhjustanud ebavõrduse kasvu, kirjutab Stiglitz. Kuigi euro toodi käibele, et ühendada Euroopa ja kasvatada jõukust, siis on läinud vastupidi. Stiglitzi väitel on Euroopa stagnatsiooni põhjuseks see, et see ühisraha on käibel erineva tasemega riikides. Autori arvates praegune süsteem soosib lahknemist, mitte koondumist. Autor toob välja põhjusi, miks euroala on ebastabiilne ja mis on selle puudused.

Aga samas pakub ka lahendusi ja meetmeid euroalas, mis võiksid päästa Euroopa ja ka maailma majanduse. Stiglitzi pakutud kolm peamist lahendust on: reformid euroala struktuuris ja liikmesriikidele kehtestatud poliitikas; hästi juhitud lõpp ühisrahale; või võtta kasutusele „paindliku euro“ süsteem. Mida majandusteadlane nende ideede all silmas peab, on kirjeldatud raamatus.

Parlamendiraamatukogu väljaanded

Ühiskonnauuringud – väljaanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud uuringutest ja väljaannetest.

Dixi. Riigikogu liige on öelnud – väljaanne pakub põhjalikku ülevaadet parlamendiliikmete veebis ja trükis avaldatust.

Summaria Iuridica – võrguväljaanne, mis sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest, ilmub 5 korda aastas. Loe edasi “Parlamendiraamatukogu väljaanded”

Nüüd 3 päevaks sinu

Rahvusraamatukogust saab kvaliteetset võõrkeelset erialakirjandust lugemissaalidest laenata koju kolmeks päevaks.

Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalist laenutame kaasa võõrkeelset õiguskirjandust ja rahvusvaheliste organisatsioonide väljaandeid. Loe edasi “Nüüd 3 päevaks sinu”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑