Rahvusraamatukogu otsinguportaal– saab otsida paljudest teadusartiklite andmbeaasidest (EBSCO, Proquest, Emerald, SAGE, JSTOR, Westlaw, BeckOnline ja veel mitmed). Portaalist on võimalik leida ka e-raamatuid. Väljaspool raamatukogu andmebaasidest otsimiseks on vajalik sisselogimine. See võimaldab täistekste leida ja lugeda olles kodus või kontoris.

E-kataloog ESTER – kajastab 17 Eesti raamatukogu kogusid

Artiklite andmebaas ISE – Eesti ajakirjanduse ilmunud artiklid

Rahvusraamatukogu digiarhiiv DIGAR – võimalik otsida ja lugeda Eestis ilmunud e-väljaandeid

Direcory Of Open Access Journals – eelretsenseeritud teadusartiklite andmebaas.

Free Resources for Program Evaluation and Social Research Methods – veebilehele on kokku koondatud artiklid ja veebilingid sotsiaaluuringu meetodite, analüüsi, statistika jm kohta.

International Institute os Social Studies – sotsiaalse arengu indeksid, andmebaas ja uurimistööd.

Social Science Research Network (SSRN) – sotsiaalteaduste alaste uurimistööde ja artiklite andmebaas.

UN Bibliographic Information System (UNBISnet) – ÜRO ametlike dokumentide, publikatsioonide, hääletustulemuste ja kõnede andmebaas. Lisatud viited täistekstidele.

UN Official Document System (ODS) – ÜRO ametlikud dokumendid ja resolutsioonid. Ei sisalda rahvusvahelisi lepinguid.

UN Treaty Collection (UNTC) – ÜRO liikmesriikide poolt sõlmitud ning ÜRO Sekretariaadis registreeritud kahe- ja mitmepoolsete lepingute ja rahvusvaheliste kokkulepete täistekstandmebaas.

SocioSite – Amsterdami Ülikooli sotsiaalteaduste-alaste veebilinkide kogu.

GALLUP  – Avaliku arvamuse uuringute firma Gallupi kodulehehekülg.

PollingReport – Veebilehel on 36 eri organisatsiooni, ka. A Gallup, Pew research jt avaliku arvamuse uuringute kokkuvõtted.

Tietoarkisto – Soome sotsiaaluuringute infopank (soome keeles).