Kes vastutab kui riik vastutab?

Sean Fleming. Leviathan on a Leash: A Theory of State Responsibility. Princeton – Oxford : Princeton University Press, 2020.

1651 . aastal ilmus poliitilise filosoofia klassiku Thomas Hobbesi (1588-1679) peateos „Leviathan“, kus ta kirjeldab riiki kui inimühiskonnale kõige sobivamat eluvormi. Inimesed on oma olemuselt egoistlikud ja oma soovide rahuldamiseks ei arvesta teistega ning see võib tuua kaasa „kõikide sõja kõigi vastu“. Et seda ära hoida, on vaja riiki, mis reguleeriks inimeste tegevust ja suhteid. Hobbes oli esimene, kelle idee kohaselt on riik personifitseeritud (tegutsedes küll oma esindajate läbi) ja kel on seetõttu ka vastutus.   

Sean Fleming lähtub oma raamatus Hobbesi teooriast ja rajab sellele oma teooria riigi vastutusest. Mida tähendab, kui riigid vabandavad, kehtestavad sanktsioone, karistavad, võtavad laenu või vastutavad sõja puhkemise eest? Autor vaatleb riigi ja indiviidi vastutuse suhet ning indiviidi kohustusi riigi ees. Samuti analüüsib erinevaid riigi vastutuse teooriaid, korporatiivset identiteeti, aga ka riigi vastutuse tulevikku küborgide ja robotite maailmas.

Hobbes, Thomas. Leviathan : the matter, forme & power of a common-wealth ecclesiastical and civil
E-raamat