General principles of EU law and the EU digital order / edited by Ulf Bernitz, Xavier Groussot, Jaan Paju, Sybe de Vries. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, [2020]. – xxvi, 469 lk.

Kas Euroopa Liidu õiguse põhiprintsiibid, mis kujunesid “analoogmaailmas”, on piisavalt vastupidavad ka kiirelt arenevas digitaalses maailmas? Artiklikogumik “General Principles of EU Law and the EU Digital Order’ käsitleb üldiste põhimõtete rolli digiteerimise ajastul ja digiteerimise (võimalikku) mõju ELi õiguse põhiprintsiipide teooriale.

Ühiskondade digiteerimine avaldab olulist mõju kodanikele ja ettevõtetele. Digitaalne maastik muutub kiirelt. Samal ajal suureneb mure selle üle, kuidas saabunud suurandmete ja algoritmide ajastul kaitsta põhiõigusi ja tagada juurdepääs ELi digitaalsele ühtsele turule.

Autorid käsitlevad mitmeid siseturuga seotud teemasid: digitaalne ühtne turg, konkurents, intellektuaalne omand, andmekaitse, demokraatia ja õigusriik. Lugeja saab põhjaliku ülevaate üldiste printsiipide vastupidavusest; vajadusest tugineda digitaalses ühiskonnas uutele põhiprintsiipidele; ühtse digitaalse turu väljakujundamisest; põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtete tagamisest.

Lisaks leiab kogumikust teemaga seotud Euroopa Liidu Kohtu lahendite põhjalikud analüüsid.

Lisalugemist:
Digitaalse ühtse turu teemaline EL infokeskuse fookusleht