4. novembril 1950 Roomas allkirjastatud Euroopa inimõiguste konventsioon sätestas õigused, mida riigid peavad täitma. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ja selle protokollid tagavad õiguse: elule, isikuvabadusele ja -puutumatusele; õiglasele kohtumenetlusele tsiviil- ja kriminaalasjades; valida esindusorganeid ja olla ise nendesse valitud; südametunnistuse-, mõtte- ja usuvabadusele; sõnavabadusele; omandile.
Eesti liitus konventsiooniga 16. aprillil 1996.

Euroopa Nõukogu eesmärk on edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet. Euroopa Nõukogu asub Prantsusmaal Strasbourgis ja katab oma 47 liikmesriigiga nüüdseks praktiliselt kogu Euroopa mandri – Soomest kuni Türgini ja Portugalist Venemaani.
Eesti ühines Euroopa Nõukoguga 14. mail 1993.

Euroopa inimõiguste konventsiooni alusel asutati
Euroopa Inimõiguste Kohus
Euroopa Inimõiguste Kohus, lahendid
Euroopa Inimõiguste Kohus, küsimused ja vastused
Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid Riigi Teatajas

Vaata veel
Eesti ja Euroopa Nõukogu 1993-2003 : artiklite kogumik / Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalitus ; eessõna: Ülla Jürviste. – Tallinn : Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalitus, 2003 Tallinn : ETPV Trükikoda. – 165 lk.

Euroopa Inimõiguste Kohus ja Eesti õigus : Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika mõju demokraatia ja õigusriigi arengule Eestis / Julia Laffranque.[Tallinn] : Juura, 2017. – 134 lk.

Euroopa inimõiguste konventsioon ja Inimõiguste Kohus : lühitutvustus. – Tallinn : Euroopa Nõukogu Tallinna Info- ja Dokumendikeskus, 1999. – 34 lk.

Inimõigused ja ausa õigusemõistmise põhimõtted / Rait Maruste. Euroopa Inimõiguste Konventsioon. Euroopa Sotsiaalharta.- Tallinn : Euroopa Nõukogu Tallinna Info- ja Dokumendikeskus, 1999. – 32 lk.

Cases and materials on the European Convention on Human Rights / Alastair Mowbray. – Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2007. – xxxviii, 1058 lk.

The European convention on human rights and the employment relation / ETUI ; edited by Filip Dorssemont, Klaus Lörcher and Isabelle Schömann. – Oxford ; Portland, Oreg. : Hart, 2013. – xxxix, 442 lk.

European human rights law : text and materials / Mark W. Janis, Richard S. Kay, Anthony W. Bradley. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 561 lk.

The evolution of the European Convention on Human Rights : from its inception to the creation of a permanent court of human rights / Ed Bates. – Oxford : Oxford University Press, 2010. – xxxv, 571 lk.

Fundamental rights in Europe : the European Convention on Human Rights and its member states, 1950-2000 / edited by Robert Blackburn and Jörg Polakiewicz. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001. – lxi, 1061 lk.

Human rights and criminal procedure : the case law of the European Court of Human Rights / Jeremy McBride. – Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009.-  398 lk.

Law of the European Convention on Human Rights / D.J. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick
London [etc.] : Butterworths, 1995, 1997. -lix, 753 lk.

Transitional jurisprudence and the European Convention on Human Rights : justice, politics and rights / edited by Antoine Buyse and Michael Hamilton. – Cambridge : Cambridge University Press, 2011, 2013. – 317 lk.