Kuidas mõõta rahvusvaheliste organisatsioonide, erinevate mõttekodade ja liitude tööd? Tulemuste näitamine on oluline ning Parlamentidevahelise Liidu (Inter-Parliamentary Union, IPU) 2019. aasta tegevusaruanne keskenduski saavutatule, st ülevaates ei antud aru tehtust, vaid tehtu mõjust. IPU-l on kaheksa strateegilist eesmärki: tugevate demokraatlike parlamentide toetamine, soolise võrdõiguslikkuse edendamine, inimõiguste kaitse, rahu tagamine, parlamentidevahelise dialoogi edendamine, noorte võimestamine, parlamentide kaasamine globaalse arengu eesmärkide elluviimiseks ning globaalses valitsemises demokraatlike põhimõtete juurutamine.

Ülevaatest:

IPU parlamendiliikmete inimõiguste komitee uuris 2019. aastal 533 parlamendiliikme kaebust. Tõdeti, et koostöö kohalike võimudega on paranenud. Näiteks vabastati IPU püüdluste tulemusel 2013. aastal vangistatud Kongo DV parlamendisaadik Eugène Diomi Ndongala, kelle kohtuasi oli politiseeritud.

Serbias toimunud 141. assambleel langetati esmakordselt otsus nõuda 2030. aastaks üleilmset universaalset tervisekindlustust.

Liikmesriikide parlamentide küsitlusest selgus, et 31% vastanute kinnitusel võeti IPU assambleede, otsuste või programmide otsesel mõjul vastu uusi seadusakte.

IPU on hakanud ka rohkem kasutama sotsiaalmeedia võimalusi, et end laiemalt nähtavaks teha, näiteks Twitteri ja Instagrami vahendusel, samuti on vaatajaid kogunud parlamendiliikmetega tehtud intervjuud (vt nt Rootsi Riksdagi saadiku Cecilia Widegreni intervjuud).

Parline andmebaas on maailma juhtiv parlamentide andmeid kajastav ja koondav allikas, eelmisel aastal kasutas seda üle 65 000 inimese.

Tegeletakse ühise seadusandlusportaali projekti arendamisega, mille vahendusel saaks sirvida seadusaktide inglise keelde tõlgitud tekste (praegu võib sealt leida viie parlamendi – Riigikogu, Brasiilia Kongressi, Kanada parlamendi, Hispaania Kongressi ja Euroopa Parlamendi seaduste tekste). Eestit mainiti ka seoses eduka noortele suunatud poliitikaga (Future Policy Award 2019 noori võimestava poliitika kujundamise eest).

Lisaks, IPU lehel on ka huvitav võimalus tagasivaatavalt tutvuda, kuidas parlamentide töö üleilmse haiguspuhangu ajal 2020. aasta kevadel ümber korraldati.