Koltay, András. New media and freedom of expression : rethinking the constitutional foundations of the public sphere. – Oxford, UK : Hart Publishing, 2019. – XX, 260 lk.

 

Kirjastuse Hart Publishing raamatusarjas Hart studies in comparative public law ilmus 25. köide – New media and freedom of expression : rethinking the constitutional foundations of the public sphere. See on käsitlus sõna- ja ajakirjandusvabadusest uue meedia vaates. Kõigepealt annab autor ülevaate sõnavabaduse põhimõtetest, piiridest ja kaitsest erinevates õigussüsteemides ning ajakirjandusvabaduse-sõnavabaduse suhestusest ja meedia reguleerimisest. Kuna oluline osa meie suhtlusest ning info vahendamisest on liikunud internetti, huvitab autorit traditsiooniliste põhimõtete ja regulatsioonide kehtivus internetis. Autor analüüsib interneti-teenuse pakkujate, otsingumootorite ja sotsiaalmeedia platvormide kui info avalikkusele vahendajate mõju, tegevuse reguleerimist ja vastutust sõnavabaduse kontekstis. Märksõnadeks on seejuures: internetivabadus, juurdepääs infole, algoritmid, vaenu õhutamine, valeuudised, privaatsuse kaitse, piirangud, järelevalve, avaliku ja erasektori koostöö.

Autor keskendub peamiselt Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide õiguse ning kohtupraktika võrdlevale analüüsile, kuid vaatleb ka rahvusvahelisi arenguid Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu tasandil. Oluline koht käsitluses on Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikal.

Traditsiooniliste põhimõtete ja kehtiva õiguse tõlgendamise valguses pakub autor viimases peatükis nii võimalikke lahendusi kasutajate ja vahendajate suhtlemise ajakohaseks reguleerimiseks kui ka suundi meediapoliitika arenguks.


Vaata ka:

Summaria Iuridica 2019 nr 2: Ajakirjandusvabaduse reguleerimisest : valik raamatuid ja artikleid