1. jaanuaril möödus 25 aastat 13., 14. ja 15. liikmesriigi ühinemisest Euroopa Liiduga (EL). Liitumisele eelnes pikk ja keeruline läbirääkimiste periood. Palju vaidlusi põhjustasid põllumajanduse, regionaaltoetuste ja kalapüügikvootide küsimused ning panus ELi eelarvesse. Aasta enne ühinemist toimusid rahvahääletused.

Austria kodanikest hääletas ELiga liitumise poolt 66,6 % valijatest. 13. juunil 1994. aastal ehk järgmisel päeval pärast hääletamist avaldas Austria päevaleht Die Presse lootust, et Austria valijate jah-häälte ülekaal aitab kaasa sama hea tulemuse saavutamisele Soomes, Rootsis ja Norras. Nii läks Rootsis, kus liitumist toetas 52,3 % valijatest ja samuti Soomes, kus jah-hääli tuli 56,9 %. Eraldi referendum toimus Soome autonoomses piirkonnas Ahvenamaal.
Norra valijad hääletasid 1994. aastal ELi liikmelisuse üle teist korda. Esimest korda taotles Norra ELi kuulumist 1972. aastal koos Taani, Suurbritannia ja Iirimaaga. Ka teisel referendumil ei saavutanud liikmelisuse pooldajad ülekaalu – poolt hääletas 47,8 % valijatest ja Norra jäi taas Euroopa Liidust välja.

24. juunil 1994. aastal allkirjastasid Austria, Soome ja Rootsi valitsusjuhid Korfu saarel ühinemislepingu ELiga ja 1. jaanuaril 1995 jätkas liit juba 15 liikmega. Austria, Soome ja Rootsi ühinemislepingule lisatud protokolli nr. 2 alusel sai ELi osaks ka Ahvenamaa, kuid seda kahe erandiga. Esimene puudutas piirkondlikku kodakondsust ja teine kaudseid makse.

Austria majandusuuringute instituudi (Austrian Institute for Economic Research) 2019. aastal avaldatud uuringu kohaselt on Rootsi sisemajanduse koguprodukt (SKP) 4% kõrgem, kui Rootsi EList välja jäädes (kui riik oleks piirdunud koostööga Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioonis). Vastav hinnang Soome kohta on 7 % ja Austria kohta koguni 16 %. Uuringu läbiviijate arvates on Austria osanud hästi ära kasutada tihedaid sidemeid uute liikmesriikidega Kesk- ja Ida-Euroopas.

Eurobaromeetri ehk avaliku arvamuse 2019. aasta sügisel läbi viidud uuringust selgub, et usaldus ELi vastu on kolmes 1. jaanuaril 1995 liitunud riigis kõrge: Soomes usaldab ELi 56 % küsitletutest, Rootsis 53 % ja Austrias 46 % (võrdluseks – Eestis on sama näitaja 54 %, Ühendkuningriigis 29 %, ELis keskmiselt 43 %).

Lisalugemist ja -vaatamist:

Postituse kirjutamisel kasutatud allikad:

Pilt: Wikimedia