Safeguarding the Euro in times of crisis : the inside story of the ESM / European Stability Mechanism. – Luxembourg : Publication Office of European Union, 2019. – 419 lk.

2000ndate algul lahvatas Euroopas finants- ja riigivõlakriis. Euroopa Stabiilsusmehhanism (ESM) ja selle ajutine eelkäija Euroopa Finantsstabiilsuse Fond käisid välja miljardeid eurosid, et aidata kriisist räsitud riike ja tagada kogu euroala stabiilsus.

Eksklusiivsetes intervjuudes kirjeldavad ESMi juhid ja inimesed siseringist toonaseid sündmusi ja annavad ülevaate päästefondide loomise käigust. Euroala institutsioonid olid kriisiks halvasti ette valmistatud. Stabiilsusmehhanismi juhtide eesmärgiks sai uut tüüpi rahvusvahelise finantsinstitutsiooni loomine. See on institutsioon, mis on piisavalt paindlik kriisiolukordades, tagab finantssüsteemi range juhtimise ja tegutseb kohaselt avaliku missiooniga organisatsioonile.

Euroala suutis katastroofi vältida ja kriisist välja tulla. Ajal, mil Euroopa püüdleb veel tugevama finantsarhitektuuri poole, jagavad käesoleva raamatu autorid väärtuslikke kogemusi tulevaste kriiside ohjamiseks nii Euroopas kui ka mujal.

Raamat on vabalt allalaetav Euroopa Stabiilsusmehhanismi kodulehelt. Sisaldab bibliograafiat ja registrit.