Olulisemad statistikaväljaanded ajaloost on Eesti Statistika KuukiriVäliskaubandus ja Eesti NSV Rahvamajandus. Samuti leiab digitaalarhiivist DIGAR statistikaväljaannete kogumi, kus on digiteeritud statistika 19. sajandist alates.

Rahvusraamatukogu on paljude rahvusvaheliste organisatsioonide hoiuraamatukogu ja kättesaadavad on organisatsioonide statistika andmebaasid. Nt: tööturu andmebaas ILOSTAT, finantsstatistika andmebaas IMF Data, maailmamajanduse arengu ülevaate leiab World Bank Open Data andmebaasist, ÜRO süsteemi kuuluvate rahvusvaheliste organisatsioonide ühine statistikaportaal, mis toob ÜRO statistika andmebaasid kasutajale käeulatusse ühtse andmebaasina on UNdata. Lisaks on veel mitmeid andmebaase.

Statistikaameti andmebaasidest http://pub.stat.ee ja http://andmebaas.stat.ee leiab riiklikku statistikat järgmistes valdkondades: rahvastik, majandus, keskkond, sotsiaalelu, rahva ja eluruumide loendus ja eri valdkondade statistika. Iga valdkond on omakorda jaotatud alamvaldkondadeks. Lisaks väliskaubanduse rakendus, mille abil on võimalik lihtsalt, kiirelt ja selgelt saada graafilisi ülevaateid Eesti kaupade väliskaubandusstatistikast ning uhiuuest Tõetamme rakendusest, mis on loodud selleks, et muuta riigi eesmärgid rahvale arusaadavamaks, juhtimine läbipaistvamaks ja tulemuspõhisemaks. Tõetammega saab tutvuda siin.

Küsimuste korral võib alati julgelt pöörduda nii raamatukogu kui ka Statistikaameti spetsialistide poole, et vajalik info leidmata ei jääks.

Uute põnevate kohtumisteni!