Siimets-Gross, Hesi ; Ristikivi, Merike. Fontes iuris Romani : Rooma õiguse allikate kogumik. – Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. – 277 lk.

„Euroopa ühtse õiguskultuuri hälliks võib nimetada Rooma õigust. Just Rooma õiguse siirde ehk retseptsiooni kaudu on toimunud Euroopa juristkonna professionaliseerumine ja Rooma õiguse tekste analüüsides on selginud Euroopa õigusmõte.” Nõnda on kirjutanud õigusajaloolased Hesi Siimets-Gross ja Merike Ristikivi sissejuhatuseks Tartu Ülikooli kirjastuses ilmunud kogumikule Fontes iuris Romani : Rooma õiguse allikate kogumik.

Esimest korda jõuab lugejateni sellises mahus Rooma õiguse ladinakeelseid allikaid koos eestikeelsete tõlgetega. Teemade kaupa süstematiseerituna moodustavad need kogumiku põhiosa. Alliktekstide tausta paremaks mõistmiseks antakse ülevaade ka Rooma õiguse periodiseerimisest, juriidilise kirjanduse liikidest ja olulisematest teostest ning Rooma tähtsamatest juristidest. Raamatu lõpuossa on koondatud Rooma ajaloo ja õiguse peamiste sündmuste kronoloogiline ülevaade ning Rooma keisrite loend ja valitsemisaastad. Lisatud on ka põhilisemaid termineid sisaldav ladina-eesti sõnastik, kirjanduse loetelu ja Rooma impeeriumi kaart 125 pKr.

Vaata ka:
Uluots, Jüri. Rooma õiguse ajalugu / dotsent Uluotsa loengute järele programmile wastawalt kokkuseadnud Tartu ülikooli juura üliõpilased. – Tartus : Chr. Jürgens, 1923. – 123 lk. – (TÄISTEKST)

Bonfante, Pietro. Rooma õiguse ajalugu / kolmanda täiendatud väljaande järgi autori loal tõlkinud Ernst Ein. – Tartu : Akadeemiline Kooperatiiv, 1930. – [557] lk. 

Rooma õiguse süsteem : koostatud Grimm’i, Dernburg’i, Windscheid’i, Seeler’i ja Baron’i õpperaamatute järgi vastavalt prof. Grimm’i kavale. – Tartu : Pettai, 1932. – 317 lk. – (TÄISTEKST)

Rooma õiguse ajalugu : konspekt / koostatud loengute ja Bonfante raamatu järele vastavalt eksamikavale. – Tartu : O. Kriisa, 1935. – 149 lk. – (TÄISTEKST)

Leesment, Leo. Rooma õiguslugu : konspekt. – Tartu : Velox, 1936. – 151 lk. – (TÄISTEKST)

Ein, Ernst Heinrich. Rooma õiguse süsteem : [1.-5. raamatut : konspekt]. – Tartu : Velox, 1936. – 361 lk. – (TÄISTEKST)

Ein, Ernst Heinrich. Rooma õiguse süsteemi konspekt. – Tartu  : Velox, 1938. – 403 lk.

Leesment, Leo. Rooma õigusloo põhijooned. – Tartu ; Tallinn : Loodus, 1940. – 127 lk.

Ilus, Elmar. Rooma õigus : loengute konspekt. – Tartu, 1946. – 143 lk. 

Excerpta iuris romani = Rooma õiguse tekstid : käesolev valimik tekste on mõeldud õigusteaduskonna üliõpilastele / tekstid valinud Leo Leesment. – Tartu : Teaduslik Kirjandus, 1946. – 19 lk.

Ilus, Elmar. Rooma eraõiguse alused : õpik-konspekt õigusteaduskonna üliõpilastele / Tartu Riiklik Ülikool, tsiviilõiguse ja -protsessi kateeder. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1960. – 195 lk.

Rooma tsiviilõiguse alused : õppemetoodiline materjal õigusteaduskonna üliõpilastele / Tartu Riiklik Ülikool, tsiviilõiguse ja -protsessi kateeder ; koostanud Peeter Kask. – Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1987. – 214 lk.

Muinasaja seadusekogumike antoloogia. – Tallinn : Varrak, 2001. – 299 lk.

Ilus, Elmar. Rooma eraõiguse alused. – Pärnu : Penikoorem, 2005. – 229 lk.

Kaksteist keisrit / koostanud Anthony A. Barrett. – Tallinn : Argo, 2011. – 398 lk.

ROOMA ÕIGUST KÄSITLEVAID VÕÕRKEELSEID ALLIKAID:
Roman law and economics. Volume I, Institutions and organizations / Giuseppe Dari-Mattiacci, Dennis P. Kehoe (eds.). – Oxford : Oxford University Press, 2020. – XIX, 345 lk.

Roman law and economics. Volume II, Exchange, ownership, and disputes / Giuseppe Dari-Mattiacci, Dennis P. Kehoe (eds.). – Oxford : Oxford University Press, 2020. – XIX, 435 lk.

Ius commune graeco-romanum : essays in honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens / Wouter Druwé, Wim Decock, Paolo Angelini, Mathias Castelein (eds.). – Leuven ; Paris ; Bristol, CT : Peeters, 2019. – 328 lk.

Meincke, Jens Peter. Römisches Privatrecht : auf Grundlage der Institutionen Iustinians. – Baden-Baden : Nomos, 2019. – 160 lk.

The Codex of Justinian : a new annotated translation, with parallel Latin and Greek text / [based on a translation by Fred H. Blume]. – Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – CLXXVI, 3176 lk.

Plessis, Paul du. Borkowski’s textbook on Roman law. – Oxford : Oxford University Press, 2015. – XV, 440 lk.

The Cambridge companion to Roman law / ed. by David Johnston. – New York : Cambridge University Press, 2015. – XIII, 539 lk.

Stein, Peter. Roman law in European history. – New York : Cambridge University Press, 2007. – IX, 137 lk.

Zimmermann, Reinhard. Roman law, contemporary law, European law : the civilian tradition today. – Oxford : Oxford University Press, 2001. – XX, 197 lk.

E-raamatud:
E-raamatute lugemiseks tuleb rahvusraamatukogu otsinguportaali sisse logida.

Domingo, Rafael. Roman law : an introduction. – London ; NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. – 253 lk.
2019. aasta andmetel meie lugejate seas üks loetumaid õiguse e-raamatuid. Hispaania päritolu jurist, õigusajaloo professor ja õppejõud Rafael Domingo toetub oma rohkem kui veerand sajandi pikkusele Rooma õiguse õpetamise kogemusele ning käsitleb Rooma õigussüsteemi seotuna Rooma ajaloo ja õiguskultuuri arenguga.

Apathy, Peter ; Klingenberg, Georg ; Pennitz, Martin. Einführung in das römische Recht. – Köln, Germany ; Wien, Austria : Böhlau Verlag, 2016. – 308 lk.

Westbrook, Raymond. Ex oriente lex : Near Eastern influences on Ancient Greek and Roman law. – Baltimore, Maryland : Johns Hopkins University Press, 2015. – 287 lk.

Law & equity : approaches in Roman law and common law / eds. E. Koops, W. J. Zwalve. – Leiden : Brill, 2014. – 229 lk.

Anderson, Craig. Roman law. – Dundee : Dundee University Press, 2009. – 126 lk.

Johnston, David. Roman law in context. – Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 1999. – IX, 153 lk.