Copyright reconstructed : rethinking copyright’s economic rights in a time of highly dynamic technological and economic change / edited by P. B. Hugenholtz. – Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Wolters Kluwer, 2018. – XX, 338 lk.

Meie kogudesse on jõudnud Wolters Kluweri raamatusarja Information Law Series uus väljaanne – autori varaliste õiguste mudeleid käsitlev Copyright reconstructed: rethinking copyright’s economic rights in a time of highly dynamic technological and economic change. Amsterdami ülikooli infoõiguse instituudi intellektuaalse omandi professor Bernt Hugenholtz on raamatusse koondanud peaaegu kolm aastat (sügis 2014 – suvi 2017) kestnud akadeemilise uurimisprojekti „Reconstructing Rights” tulemused. Projektis osalenud Euroopa autoriõiguse ja majandusekspertide ülesandeks oli mõtestada ümber autori varalised õigused, mis vastaksid ajakohasele majanduse ja tehnoloogia arengule ning kujundada autori varaliste õiguste n-ö ideaalne mudel. Seejuures keskenduti autoriõigustega seotud viiele tegevusele:
1) digitaalne edasimüümine, 2) isiklikul eesmärgil kopeerimine, 3) hüperlinkimine ja manustamine, 4) kordusülekanne kaabellevis ning 5) teksti- ja andmekaeve.

Raamatu sissejuhatavas osas kirjeldatakse autori varaliste õiguste kehtivat mudelit ja seonduvaid probleeme digikeskkonna arengu taustal.  Kehtiv varaliste õiguste mudel on korrapäratu ja ettearvamatu. Digikeskkond on laiendanud õiguste ulatust, hõlmates erinevaid tegevusi, teisalt võivad õigused osaliselt kattuda, kuid on käsitletavad erinevate õigustena.

Digitaalmeedia pealetung viimastel kümnenditel on toonud kaasa hulgaliselt abstraktselt sõnastatud, üldisi ainuõigusi, millel ei pruugi olla enam tegelikku seost majandusliku tegevusega. See omakorda on viinud teoste üle- või alakaitstuseni.

Rahvusvahelisel tasandil on peamised varalised õigused ühtlustatud vaid piiratud ulatuses ning riikidele on jäetud küllaktki suur vabadus nende rakendamisel ja tõlgendamisel. Ka on märkimisväärseid erinevusi õiguste määratlemisel nt Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides. See on probleemiks võrgustunud maailmas, kus teose kasutusel on globaalne mõõde.

Raamat ei anna ühte kindlat retsepti Euroopa autoriõiguse süsteemi reformimiseks, sest ekspertide pakutud mudelid on erinevad (vt peatükid 3-8). Tegemist oli eelkõige teoreetilise ülesandega, mistõttu ei ole projekti tulemused koheselt praktikas rakendatavad. Küll aga on tegemist väärt lugemisega õigusteoreetikutele ja tulevastele praktikutele.

Sissejuhatavat peatükki saab lugeda siit.

Samas sarjas on ilmunud ka:
Quintais, João Pedro. Copyright in the age of online access : alternative compensation systems in EU law. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2017. – XVIII, 477 lk.

New developments in EU and international copyright law / ed. by Irini A. Stamatoudi. – Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2016. – XXXI, 480 lk.

Helberger, Natali ; Guibalt, Lucie ; Loos, Marco. Digital consumers and the law : towards a cohesive European framework. – Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2013. – XVII, 284 lk.

Codification of European Copyright Law : challenges and perspectives  / ed. by Tatiana-Eleni Synodinou. – Austin : Wolters Kluwer Law & Business, 2012. – X, 395 lk.

Vaata lisaks:
Publications of Institute for Information Law (University of Amsterdam)
https://www.ivir.nl/publications/kluwer-information-law-series/