Eesti õiguskirjandus ühes andmebaasis 

Eesti õigusbibliograafia (BIE) on andmebaas, mis sisaldab Eestis ilmunud õiguskirjandust, Eesti õigusteadlaste töid ja Eesti õigussüsteemi kohta välismaal ilmunut. BIE_infograafikaPNG

Andmebaas on heaks abiliseks kõigile, kelle jaoks on oluline kiirelt leida õigusalast materjali –  tudengile, spetsialistile, juristile, õiguse ajalooga tegelejale jne.

Andmebaasi leiab aadressilt www.nlib.ee/bie 

Õigusbibliograafiasse on kokku kogutud info raamatute, ajakirja- ja kogumikuartiklite kohta. Samuti leiab sealt teavet bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöödest.
Andmebaas ei sisalda viiteid ajaleheartiklitele. Kui on huvi leida Eesti ajalehtedes ilmunud õigusteemalisi artikleid, siis soovitame otsida portaalist DIGARi Eesti artiklid.

Tegemist on bibliograafilise andmebaasiga, st sellest leiab andmed ja viited ilmunud kirjandusele. Aga sellegipoolest oleme lisanud linke, mis viivad otse väljaande või artikli täistekstini. Kui allikas on veebis kättesaadav, siis on ka vastav viide olemas. Olenevalt väljaandest võib täistekstide lugemine olla piiratud.

Andmebaasi lisandub iga päev uusi andmeid. Kõige vanemad allikad andmebaasis pärinevad 19. sajandist.  Infot leiab läbi kogu Eesti õigusajaloo kuni tänapäevani välja.

 

Eesti presidentide artikleid kajastav andmebaas 

Andmebaasi Vabariigi Presidendi bibliograafia on kokku kogutud Vabariigi Presidendi kõned, artiklid ja intervjuud, Vabariigi Presidendi tegevus ja kirjutised tema kohta ning Vabariigi Presidendi Kantselei tegevuse kohta ilmunu. VPB_infograafikaPNG

Andmebaas asub aadressil www.nlib.ee/vpb

Sisaldab infot nii raamatute kui ka ajalehe-, ajakirja- ja kogumikuartiklite kohta.

Presidendid, kelle kohta andmebaasist materjali leiab, on Kersti Kaljulaid, Toomas Hendrik Ilves, Arnold Rüütel ja Lennart Meri.

Hõlmatud on ajavahemik presidendi kandidatuuri ülesseadmisest ametiaja lõpuni.

 

Trükisena ja e-väljaandena on ilmunud Konstantin Pätsi bibliograafia.

Koostatud on ka Lennart Meri bibliograafia.