Ülemaailmne majanduskriis mõjutas kogu Euroopat, kuid tabas mitmeid eurotsooni riike valusamalt kui teisi. Vaatamata sellele, et on ilmunud arvukalt majanduskriisi käsitlusi, jääb arusaamine poliitiliste otsuste mõjust integratsioonile ebamääraseks. Mida tähendab eurooplaseks olemine? Kas Euroopa Liit on jätkuvalt vaid hulk headel aegadel liitunud inimesi, kes olukorra halvenedes kiirelt taanduvad rahvusluse rüppe. Kas Euroopa on võtnud omaks ühise identiteedi?

Artiklikogumik “Jürgen Habermas and the European Economic Crisis : cosmopolitanism reconsidered” pakub lugejale uut vaatenurka ühise identiteedi tähtsusest Euroopa Liidu toimimisele nii, nagu seda näitas Jürgen Habermasi teedrajav tekst “The crisis of the European Union: a response”.
Autoreid ei huvita niivõrd kriisi põhjused, kuivõrd hinnangu andmine Euroopa praegusele kuvandile. Nad arutlevad, kui tõenäoline on Habermasi soovituste rakendamine ja kas eurooplased jagavad neid ideaale, mida Habermas kirjeldab hädavajalikena reformide teostamiseks.

Kogumik on suunatud teadlastele, kes on pühendunud poliitilise teooria ja filosoofia, Euroopa poliitika ja kultuuriuuringute valdkonnale.

Loe:
Habermas, Jürgen. The crisis of the European Union : a response / Cambridge ; Malden : Polity Press, 2012. – xii, 140 lk.