10. oktoobril 1919 võttis Asutav Kogu vastu maaseaduse, mis sai aluseks ulatuslikule maareformile Eestis. Maaga seotud ümberkorraldused olid radikaalsed, samas Eesti riikliku iseseisvuse oluliseks eeltingimuseks.

Maaseaduse vastuvõtmise kronoloogia Asutavas Kogus:

26. aprill – Maaseaduse komisjoni valimine // Asutava Kogu 1. istungjärk. Protokoll nr. 4. 1919 a.

25. juuli – Maaseaduse eelnõu – maaseaduse komisjoni ettepanek // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 39 (12). 1919. a.

29. juuli – Maaseaduse eelnõu – I lugemisel. // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 40 (13). 1919. a.

1. august – Maaseaduse eelnõu – I lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 41 (14). 1919. a.

5. august – Maaseaduse eelnõu – I lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 42 (15). 1919. a.

7. august – Maaseaduse eelnõu – I lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 43 (16). 1919. a.

8. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 44 (17). 1919. a.

12. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 45 (18). 1919. a.

15. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 46 (19). 1919. a.

19. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 47 (20). 1919. a.

21. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 48 (21). 1919. a.

22. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 49 (22). 1919. a.

26. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 51 (24). 1919. a.

29. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 53 (26) 1919. a.

2. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 54 (27). 1919. a.

5. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 56 (29) 1919. а.

9. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. Istungjärk. Protokoll nr. 57 (30). 1919. a.

12. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 59 (32). 1919. a.

16. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 60 (33) 1919. a.

19. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel. // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 62 (35). 1919. a.

23. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 63 (36). 1919. a.

30. september – Maaseaduse eelnõu – III lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 66 (39) 1919. a.

3. oktoober – Maaseaduse eelnõu – III lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 68 (41) 1919. a.

7. oktoober – Maaseaduse eelnõu – III lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 69 (42). 1919. a.

10. oktoober – Maaseaduse eelnõu – III lugemisel
Hääletamise tagajärjed on järgmised: poolt on hääletanud 63 saadikut, vastu 9, erapooletuks on jäänud 1, hääletamisest ei ole osa võtnud 20 saadikut. Sellega on maaseadus III lugemisel vastu võetud // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 71 (44). 1919. a.

14. oktoober – Maaseaduse eelnõu – redaktsiooni komisjoni ettepanek // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 72 (45) 1919. a.

Asutava Kogu protokollid 1919 : lisad, II. Istungjärk, 17. juunist 1919. a. – 20. detsembrini 1919. a.
Vt lisa nr. 7, nr. 9, nr. 10, nr. 11

Loe lisaks:
Rosenberg, Tiit. Maareformidest Eestis läbi aegade / Maaelu ja elu maal muutuste tuultes : põllumajandusreform 20.  – Eesti Põllumajandusmuuseum, 2014. Lk. 8-22.

Maareform 30 : artiklid ja meenutused / koostajad: Triinu Rennu, Irja-Gea Kukk, Anu Ots. – Tallinn : Maa-amet, 2021. – 454 lk. (TÄISTEKST)