10. oktoobril 1919 võttis Asutav Kogu vastu maaseaduse. Maaga seotud ümberkorraldused olid radikaalsed, samas Eesti riikliku iseseisvuse oluliseks eeltingimuseks.
Selle sündmuse tähistamiseks on Rahvusraamatukogu õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis 1. oktoobrist 2019 avatud näitus, mis annab ülevaate maareformi eelloost ja maaseaduse vastuvõtmisest. Tutvuda saab artiklite ja raamatutega, mis käsitlevad maareformi läbiviimist ja tähendust. Välja on pandud ka baltisakslaste hinnanguid kajastavaid trükiseid, kus leidub arvamusi nii maareformi poolt kui ka vastu.
Näitus jääb avatuks aasta lõpuni.

Vaata ka:
Maaseaduse vastuvõtmise kronoloogia Asutavas Kogus

26. aprill – Maaseaduse komisjoni valimine // Asutava Kogu 1. istungjärk. Protokoll nr. 4. 1919 a.

25. juuli – Maaseaduse eelnõu – maaseaduse komisjoni ettepanek // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 39 (12). 1919. a.

29. juuli – Maaseaduse eelnõu – I lugemisel. // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 40 (13). 1919. a.

1. august – Maaseaduse eelnõu – I lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 41 (14). 1919. a.

5. august – Maaseaduse eelnõu – I lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 42 (15). 1919. a.

7. august – Maaseaduse eelnõu – I lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 43 (16). 1919. a.

8. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 44 (17). 1919. a.

12. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 45 (18). 1919. a.

15. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 46 (19). 1919. a.

19. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 47 (20). 1919. a.

21. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 48 (21). 1919. a.

22. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 49 (22). 1919. a.

26. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 51 (24). 1919. a.

29. august – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 53 (26) 1919. a.

2. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 54 (27). 1919. a.

5. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 56 (29) 1919. а.

9. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. Istungjärk. Protokoll nr. 57 (30). 1919. a.

12. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 59 (32). 1919. a.

16. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 60 (33) 1919. a.

19. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel. // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 62 (35). 1919. a.

23. september – Maaseaduse eelnõu – II lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 63 (36). 1919. a.

30. september – Maaseaduse eelnõu – III lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 66 (39) 1919. a.

3. oktoober – Maaseaduse eelnõu – III lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 68 (41) 1919. a.

7. oktoober – Maaseaduse eelnõu – III lugemisel // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 69 (42). 1919. a.

10. oktoober – Maaseaduse eelnõu – III lugemisel
Hääletamise tagajärjed on järgmised: poolt on hääletanud 63 saadikut, vastu 9, erapooletuks on jäänud 1, hääletamisest ei ole osa võtnud 20 saadikut. Sellega on maaseadus III lugemisel vastu võetud // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 71 (44). 1919. a.

14. oktoober – Maaseaduse eelnõu – redaktsiooni komisjoni ettepanek // Asutava Kogu 2. istungjärk. Protokoll nr. 72 (45) 1919. a.

Asutava Kogu protokollid 1919 : lisad, II. Istungjärk, 17. juunist 1919. a. – 20. detsembrini 1919. a.
Vt lisa nr. 7, nr. 9, nr. 10, nr. 11