Meinel, Florian. Vertrauensfrage : zur Krise des heutigen Parlamentarismus. – München : C.H. Beck, 2019. – 239 lk.

Bumke, Christian ; Voßkuhle, Andreas. German constitutional law : introduction, cases, and principles. – Oxford (England) : Oxford University Press, 2019. – 606 lk.

Puhkuste aeg pakub ehk rohkem võimalusi raamatute lugemiseks. See on hea põhjus juhtida tähelepanu meie kogudesse lisandunud e-raamatutele. E-raamatuid saab lugeda kõikjal, kui end Rahvusraamatukogu otsinguportaali sisse logida.

Parlament saab Saksamaal rohkem kriitikat kui ükski teine institutsioon: istungisaal on tühi, saadikud ei viitsi tööd teha, valitsuse otsuseid seadustatakse tagantjärele jne, jne. Autoritaarse poliitika võidukäik paneb kahtlema nii 70 aasta jooksul kujunenud arusaamade paikapidavuses kui ka parlamentaarses demokraatias. Kuidas on Saksamaal sellisesse olukorda jõutud ja mismoodi edasi? Jurist, Würzburgi ülikooli avaliku õiguse ja õigusfilosoofia professor Florian Meinel analüüsib oma raamatus Vertrauensfrage : zur Krise des heutigen Parlamentarismus parlamentarismi kriisi Saksamaal. Lähtudes saksa parlamentarismi eripäradest, käsitleb autor valitsemissüsteemi kriisi põhiseaduse vaates ning osutab võimalikele ohumärkidele (nt konstitutsioonikohtu surve parlamendile õigusloomes, kantsleriameti mõju suurenemine). Selle raamatu puhul on ära märgitud autori teravat pilku parlamentaarsele valitsemissüsteemile ning kaasa aitamist formaalsete ja mitteformaalsete protsesside koostoime sügavamale mõistmisele.

Saksa meedia andmetel valis ajakirjandusväljaannete esindajatest koosnev 30-liikmeline žürii Meineli käsitluse aprillis erialaraamatute esikümnesse.

Teise raamatu German constitutional law : introduction, cases, and principles autoriteks on saksa õigusteadlased Christian Bumke ja Andreas Voßkuhle. Viimane on ka Saksa konstitutsioonikohtu president. Raamatu eesmärgiks on anda süsteemne ülevaade Saksa kehtivast riigiõigusest, tutvustada Saksa konstitutsioonikohtu tööpõhimõtteid ning originaalsemat praktikat. Käsitletakse lahendeid, mis võiks huvi pakkuda eelkõige teiste riikide juristidele. Ingliskeelse väljaande aluseks on 2015. aastal ilmunud Casebook Verfassungsrecht (7. trükk), mille kohta on öeldud: selge, liigse keerutamiseta, arusaadav ja hästi liigendatud käsitlus.

Loe e-raamatuid Vertrauensfrage : zur Krise des heutigen Parlamentarismus ja German constitutional law : introduction, cases, and principles Rahvusraamatukogu otsinguportaali vahendusel.