Collected cases on EU labour law / edited by Anja Eleveld, Beryl ter Haar. – The Hague : Eleven International Publishing, c2018.

Raamatusse “Collected cases on EU Labour Law” on kogutud Euroopa tööõigusega seotud kohtupraktika. Kohtupraktika mõjutab Euroopa Liidu (EL) õiguse kohaldamist liikmesriikides ja siseriikliku õiguse tõlgendamist. Selle tundmine on oluline igale tööõigusega tegelevale õigusspetsialistile hindamaks, kas ja millisel määral on lahend oluline käsitletava juhtumi puhul.

Käesolev lahendite kogum on ainulaadne, sest on seni ainus, mis keskendub ainult ELi tööõigusele. Igale peatükile on lisatud sissejuhatus, milles lahendeid vaadeldakse laiemas ELi kontekstis. Välja on valitud kohtuotsused, mis on osutunud huvipakkuvaks liikmesriikide jurisdiktsioonide jaoks või on endaga kaasa toonud laiema arutelu.

Loe veel:

Euroopa Komisjon. Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus