Work for a brighter future / International Labour Office. – Geneva : International Labour Office, 2019.
2019. aastal tähistab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 100. aastapäeva ja seoses sellega ilmus aruanne tuleviku töö uutest suundadest ja lahendustest.
Tuleviku töö komisjoni olulises raportis vaadeldakse, kuidas saavutada kõigi jaoks parem töö  enneolematu muutuste ja erakorraliste väljakutsetega tööturul ning kuidas uued trendid kujundavad töö tulevikku.

Aruande põhiküsimuste hulka kuuluvad uued töövormid, töö muutuva olemuse institutsionaalsed tagajärjed, elukestev õpe, suurem kaasatus ja sooline võrdõiguslikkus, töö ja inimeste heaolu mõõtmine ning universaalse sotsiaalkaitse roll stabiilses ja õiglases tulevikus.

Tuleviku töö aruandes selgitatakse välja uued jõud, mis muudavad töömaailma, näiteks tehnoloogilised edusammud – tehisintellekt, automaatika ja robootika, majanduse keskkonnahoidlikumaks muutmine ja demograafia muutused.

Oluline on  rakendada nende muutustega kaasnevaid võimalusi, et luua helgem tulevik ja pakkuda majanduslikku turvalisust.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni e-raamatuid loe ILO kodulehekülje vahendusel.