Jaanuaris 1909 hakkas ilmuma esimene eestikeelne õigusajakiri Seadus ja Kohus : õigusteadline ajakiri. Eessõnas lugejale on eesmärgina kirjas „ajakirja wäljaandmise otstarbeks on rahwa keskel seaduse ja õiguse tundmist laiali laotada”.

Seaduse ja õiguse tundmine on oluline igal ajal. Rahvusraamatukogu õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis avatud näitus annab ülevaate kõigist eesti keeles ilmunud õigusajakirjadest kuni tänapäevani. Tutvuda saab ilmumisandmetega, vaadata esimesi numbreid ning lugeda käsitlusi ajakirjade väljaandmise kohta.

Näitust saab külastada 30. märtsini.

Vaata ka ajakirjade nimetusi, leidumust ja täisteksti lugemise võimalusi:

Seadus ja Kohus : õigusteadline ajakiri
Ilmunud 1909–1913
Täistekst RR arhiivis DIGAR: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:110132

Õigus ja Kohus : õigusteadusline ajakiri : Päevalehe, Aja ja Koidu hinnata eralisa

Ilmunud 1912–1914

Täistekst RR arhiivis DIGAR: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:109504

Õigus : Meie Aastasada, Sakala ja Meie Kodumaa õigusteadline hinnata kaasanne

Ilmunud 1913, nr. 1-6

Täistekst andmebaasis DEA: http://dea.nlib.ee/index.php?lid=41

Õigus

Ilmunud 1914, 1. anne

Täistekst RR arhiivis DIGAR: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:109572

 

Õigus : juriidiline ajakiri

Ilmunud 1920–1940

Täistekst RR arhiivis DIGAR: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:26455

 

Kohus ja Prokuratuur : Eesti NSV Kohtu Rahvakomissariaadi, Eesti NSV Prokuratuuri ja Eesti NSV Ülemkohtu häälekandja

Ilmunud 1941, nr. 1-5

Õigusteaduslik Ajakiri

Ilmunud 1957–1964

 

Nõukogude õigus : Eesti NSV Kohtuministeeriumi, Ülemkohtu, Prokuratuuri, Siseministeeriumi ja Advokatuuri informatsiooniline bülletään

Ilmunud 1959, nr. 1

 

Nõukogude Õigus : juriidiline bülletään

Ilmunud 1967–1989

Täistekst TLÜAR andmebaasis ETERA: https://www.ester.ee/record=b1181158*est

Eesti Jurist

Ilmunud 1990–1994

 

Juridica : Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri

Ilmub aastast 1993

Täistekst tellijale http://juridica.ee/issue.php

 

Õigus : õigusajakiri kõigile

Ilmunud 2009, nr. 1

 

Loe lisaks Eesti õigusajakirjade ajaloost:

Luts-Sootak, Marju. Eestikeelse õigusajakirjanduse unustatud algus // Juridica, 2013 nr. 4, lk. 264-274.

Luts-Sootak, Marju. Eesti õigusajakirjanduse tsaariaegne kevade // Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2012 = Annales Litterarum Societatis Esthonicae 2012. – Tartu, 2013, lk. 9-32.

Luts-Sootak, Marju. Aller Anfang ist gleich? : die estnischen Rechtszeitschriften vor dem Ersten Weltkrieg // Einheit und Vielfalt in der Rechtsgeschichte im Ostseeraum Sechster Rechtshistorikertag im Ostseeraum, 3.- 5. Juni 2010 Tartu (Estland)/Riga (Lettland) = Unity and plurality in the legal history of the Baltic Sea area : 6th Conference in Legal History in the Baltic Sea Area, 3rd-5th June 2010 Tartu (Estonia)/Riga (Latvia). Frankfurt am Main, 2012. (Rechtshistorische Reihe ; 428),  S. 135-158.

Luts-Sootak, Marju. Estonia’s first law journal in the struggle for law // Media of law and legal science. Tartu, 2010. (Juridica International ; 17), pp. 59-68.

Järvelaid, Peeter. Eesti 21. sajandi õigusmeedia eellugu // Õigus : õigusajakiri kõigile, 2009 nr. 1, lk. 4-6.