Otsi

Kuu

veebruar 2019

Tuleviku töö

Work for a brighter future / International Labour Office. – Geneva : International Labour Office, 2019.
2019. aastal tähistab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 100. aastapäeva ja seoses sellega ilmus aruanne tuleviku töö uutest suundadest ja lahendustest.
Tuleviku töö komisjoni olulises raportis vaadeldakse, kuidas saavutada kõigi jaoks parem töö  enneolematu muutuste ja erakorraliste väljakutsetega tööturul ning kuidas uued trendid kujundavad töö tulevikku.

Aruande põhiküsimuste hulka kuuluvad uued töövormid, töö muutuva olemuse institutsionaalsed tagajärjed, elukestev õpe, suurem kaasatus ja sooline võrdõiguslikkus, töö ja inimeste heaolu mõõtmine ning universaalse sotsiaalkaitse roll stabiilses ja õiglases tulevikus.

Tuleviku töö aruandes selgitatakse välja uued jõud, mis muudavad töömaailma, näiteks tehnoloogilised edusammud – tehisintellekt, automaatika ja robootika, majanduse keskkonnahoidlikumaks muutmine ja demograafia muutused.

Oluline on  rakendada nende muutustega kaasnevaid võimalusi, et luua helgem tulevik ja pakkuda majanduslikku turvalisust.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni e-raamatuid loe ILO kodulehekülje vahendusel.

Noorte tööhõive – probleemid ja võimalused Euroopas

Suur majanduslangus aastatel 2008-2009 muutis noorte ülemineku täiskasvanuellu ning sisenemise tööturule keerulisemaks. Noorte tööelust kõrvale jäämisel on kõrge hind ning selle  vähendamiseks tuleb ka riiklikul tasandil rakendada sihtotstarbelisi meetmeid.

Raamatus “Youth Labor in Transition: Inequalities, Mobility, and Policies in Europe” analüüsitakse noorte tööellu siirdumise probleeme Euroopas. Autorid on välja toonud mitmed tulevikuväljakutsed noorte tööturule kaasamisel – niinimetatud NEET-noored ehk noored, kes ei õpi ega tööta, ülekvalifitseeritus, pikaajaline töötus,  tööturu killustatus. Loe edasi “Noorte tööhõive – probleemid ja võimalused Euroopas”

Naised parlamenti

Naiste osalemine poliitikas ja nende valimine esinduskogudesse on kõne all nii valimiste eel kui ka järel. Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse värske infograafika Women in parliaments annab ülevaate naiste arvust riikide parlamentides ja võrdleb neid Euroopa Parlamendi näitajatega. Lisaks on äsja valminud uuring Women in political decision-making in view of the next European elections, mis käsitleb naiste esindatust Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu institutsioonides. Analüüsitakse liikmesriikide valimissüsteemide mõju ja pööratakse tähelepanu liikmesriikide ning erakondade strateegiatele ja tegevusele soolise tasakaalu saavutamiseks järgmistel valimistel. Põhjalikumalt on vaadeldud Poola, Hispaania ja Rootsi kogemust. Siinkohal tasub meelde tuletada ka uuringut Analysis of political parties’ and independent candidates’ policies for gender balance in the European Parliament after the elections of 2014 Euroopa Parlamendi eelmiste valimiste tulemuste kohta soolise tasakaalu aspektist, milles püütakse muuhulgas välja selgitada peamisi tõkkeid naiste valimisel ning antakse soovitusi soolise tasakaalu parandamiseks parlamentides.

Vaata ka:
European Parliament: facts and figures (April 2018)

Mathiesen, Külli. Valimissüsteemi mõju kohustuslike sookvootide efektiivsusele naiste esindatuse määra suurendamisel postkommunistlike riikide parlamentides : magistritöö / Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, riigiteaduste instituut ; juhendaja: Vello Andres Pettai. – Tartu : Tartu Ülikool, 2014. – 103 lk.

Moreland, Anne. The effect of hegemonic masculinity in the proportion of women in post-communist parliaments: a case study of Estonia and Poland : master’s thesis for Transatlantic MA Program in East-European studies / University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Centre for Baltic Studies ; supervisors: Robert Blobaum, Dagmar Kutsar. – Tartu : Tartu Ülikool, 2014. – 80 lk.

Loe edasi “Naised parlamenti”

Tehnoloogia areng ja valeuudised

Joanna M. Burkhardt. Combating fake news in the digital age. – Chicago, IL : ALA TechSource, [2017]. 

Ameerika Raamatukoguassotsiatsiooni (American Library Association/ALA) järjekordses tehnoloogiaraportis antakse ülevaade libauudiste ajaloolisest arengust ja levitamisviisidest. Analüüsitakse, kuidas tehnoloogia areng infoga manipuleerimisele kaasa aitab ning milliseid pingutusi teevad sotsiaalmeediaplatvormid ja otsimootorid valeteabega võitlemiseks.

Kuna tarkvara esialgu veel libauudistega võidelda ei suuda, on oluline arendada infopädevust – ja see on raamatukoguhoidjate tööpõld.

Loe veel:

Kuidas ära tunda valeuudiseid ja ebausaldusväärset infot?

Kuidas märgata valeuudiseid?

EU vs Disinfo

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuidas selgitada seadusandliku võimu rolli ja arengut Lääne-Euroopas?

Koss, Michael. Parliaments in Time: The Evolution of Legislative Democracy in Western Europe, 1866-2015. – Oxford : Oxford University Press, 2018.

Müncheni Ülikooli võrdleva poliitika professor Michael Koss pakub raamatus “Parliaments in Time: The Evolution of Legislative Democracy in Western Europe, 1866-2015” uudset  lähenemisviisi parlamentaarse institutsiooni arengu mõistmiseks. Nelja Lääne-Euroopa riigi näitel kirjeldatakse parlamendi protseduuriliste reformide ja seadusandliku võimu rolli säilimise põhjuslikku seost.

Autor analüüsis Suurbritannias, Prantsusmaal, Rootsis ja Saksamaal ajavahemikus 1866-2015 algatatud 90 protseduurilist seadusandlikku reformi, mille abil püüti kas tsentraliseerida kontrolli parlamendi tegevuskavade üle või suurendada parlamendikomisjonide volitusi. Selgus, et üheksakümnest reformist vaid üheksateist on muutuste mõttes märkimisväärsed. Ülejäänud olid institutsionaalse konservatiivsuse väljendused, pigem järk-järgulisi ümberkorraldusi  esilekutsuvad või lihtsalt ebaõnnestunud.

Järeldatakse, et Lääne-Euroopa parlamentide protseduuriliste reformide peamine eesmärk  on olnud seadusandliku võimu tugevdamine ning säilitamine.

Loe e-raamatut “Parliaments in Time: The Evolution of Legislative Democracy in Western Europe, 1866-2015“ Rahvusraamatukogu otsinguportaali vahendusel.

E-raamatuid saad lugeda kõikjal, olles eelnevalt Rahvusraamatukogu otsinguportaali sisse logitud.

110 aastat esimese eestikeelse õigusajakirja ilmumisest

Jaanuaris 1909 hakkas ilmuma esimene eestikeelne õigusajakiri Seadus ja Kohus : õigusteadline ajakiri. Eessõnas lugejale on eesmärgina kirjas „ajakirja wäljaandmise otstarbeks on rahwa keskel seaduse ja õiguse tundmist laiali laotada”.

Seaduse ja õiguse tundmine on oluline igal ajal. Rahvusraamatukogu õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaalis avatud näitus annab ülevaate kõigist eesti keeles ilmunud õigusajakirjadest kuni tänapäevani. Tutvuda saab ilmumisandmetega, vaadata esimesi numbreid ning lugeda käsitlusi ajakirjade väljaandmise kohta.

Näitust saab külastada 30. märtsini.

Vaata ka ajakirjade nimetusi, leidumust ja täisteksti lugemise võimalusi:

Seadus ja Kohus : õigusteadline ajakiri
Ilmunud 1909–1913
Täistekst RR arhiivis DIGAR: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:110132

Õigus ja Kohus : õigusteadusline ajakiri : Päevalehe, Aja ja Koidu hinnata eralisa

Ilmunud 1912–1914

Täistekst RR arhiivis DIGAR: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:109504

Õigus : Meie Aastasada, Sakala ja Meie Kodumaa õigusteadline hinnata kaasanne

Ilmunud 1913, nr. 1-6

Täistekst andmebaasis DEA: http://dea.nlib.ee/index.php?lid=41

Õigus

Ilmunud 1914, 1. anne

Täistekst RR arhiivis DIGAR: http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:109572

  Loe edasi “110 aastat esimese eestikeelse õigusajakirja ilmumisest”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑