Kas otsid tööd Euroopa Liidu institutsioonides või asutustes?

Euroopa Liidu institutsioonide ja ametite töötajaskonna kujundab Euroopa Liidu Personalivaliku Amet ehk EPSO. Töökohtadele kandideerijad peavad sooritama spetsiaalselt välja töötatud testid.

“The Ultimate EU Test Book” testiraamatutest leiad näpunäited ja näidisülesanded, et valmistuda EPSO testideks. Kõige värskemad testiraamatud on olemas ka Euroopa Liidu infokeskuse lugemissaalis.

Lisainfot EPSO tegevusest ja erinevatest karjäärivõimalusetst Euroopa Liidu institutsioonides ja ametites: https://epso.europa.eu/home_et

The ultimate EU test book : administrators 2018 / András Baneth. – London : John Harper Publishing, 2018. – ix, 378 lk. : ill. ; 25 cm.

The ultimate EU test book : assistants 2018 / András Baneth. – London : John Harper Publishing, 2018. – ix, 374 lk. : ill. ; 25 cm.