Contemporary issues of human rights protection in international and national settings / ed. By Stefan Lorenzmaier, Vasilka Sancin. – Baden-Baden : Nomos ; [Oxford] : Hart Publishing, 2018. – 315 lk.

Artiklikogumikus „Contemporary issues of human rights protection in international and national settings” analüüsitakse inimõiguste kaitse aspekte rahvusvahelise, Euroopa Liidu ja riigisisese õiguse vastastikuses mõjus. Erinevate riikide autorid käsitlevad Euroopa inimõiguste konventsiooni mõju riigisisesele õigusele ja kohtupraktikale. Norra, Saksamaa, Poola, Sloveenia ja Türgi näitel saame teada, missuguste katsumustega seisavad riigid silmitsi inimõiguste kaitsmisel ja rahvusvaheliste sätete rakendamisel. Samuti peatutakse inimõiguste osal Euroopa Liidu ja Ukraina vahelises assotsiatsioonilepingus ning vaadeldakse majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste eksterritoriaalset avaldumist.

Vaata ka:
Damages for violations of human rights : a comparative study of domestic legal systems / ed. by Ewa Bagińska. – Cham : Springer, 2016. – XII, 486 lk.

Human rights and constitution making / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. – New York ; Geneva : United Nations, 2018. – IV, 144 lk.

Human rights in contemporary European law / eds. Joakim Nergelius, Eleonor Kristoffersson. – Oxford (UK) ; Portland (Oregon) : Hart Publishing, 2017. – XXIV, 229 lk.

Loe lisaks:
Benvenisti, Eyal ; Harel, Alon. Embracing the tension between national and international human rights law: the case for discordant parity // International Journal of Constitutional Law. Vol. 15 (2017), issue 1, pp. 36-59.

Gragl, Paul. An Olive Branch from Strasbourg? Interpreting the European Court of Human Rights’ resurrection of Bosphorus and reaction to opinion 2/13 in the Avotins case // European Constitutional Law Review. Vol 13 (2017), issue 3, pp. 551-567.

Kosař, David ; Petrov, Jan. The architecture of the Strasbourg system of human rights: the crucial role of the domestic level and the constitutional courts in particular // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2017) Nr. 3, S. 585-621.