Katsh, M. Ethan ; Rabinovich-Einy, Orna. Digital justice : technology and the internet of disputes. – New York, NY : Oxford University Press, 2017. – XV, 242 lk.

Mida rohkem pakutakse tooteid ja teenuseid internetis, seda sagedamini tekivad konfliktid ja vaidlused, ning mitte ainult Facebooki, Twitteri või Googlega. Kui uued tehnoloogiad tekitavad probleeme, siis kas ja kuidas saaks neid tõhusaimal viisil just konfliktide lahendamisel või ennetamisel kasutada. See on raamatu Digital justice : technology and the internet of disputes eesmärk.

Autorid Ethan Katsh ja Orna Rabinovich-Einy uurivad, miks traditsioonilised õigusnormid osutuvad veebikonfliktide puhul ebapiisavaiks ning tutvustavad  veebipõhise õigusemõistmise võimalusi kohtus ja kohtuväliselt (sh ODR – tarbijavaidluste lahendamise veebipõhine süsteem). Oma käsitluses toetuvad nad  näidetele tehnoloogiliste uuenduste kasutamise juhtivatest, kuid ka enim vaidlusi põhjustavatest valdkondadest – e-kaubandus, tervishoid, sotsiaalmeedia ja töösuhted. Raamat on hinnatud ja soovitatud eelkõige seetõttu, et ta on ühteaegu kirjeldav, analüüsiv ja tulevikku vaatav.

Vaata lisaks:

Hörnle, Julia. Cross-border internet dispute resolution. – Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2009. – XXXII, 286 lk.

Kaufmann-Kohler, Gabrielle ; Schultz, Thomas. Online dispute resolution : challenges for contemporary justice. – The Hague : Kluwer Law International, 2004. – XX, 384 lk.

Metsamärt, Sandra. Piiriüleste e-kaubandusest tulenevate tarbijavaidluste lahendamine arvutivõrgus : magistritöö / Tartu Ülikool, õigusteaduskond, äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool ; juhendaja Irene Kull. – Tartu : Tartu Ülikool, 2011. – 80 lk.