Liitumisläbirääkimised algasid 1998. a. 31. märtsil Brüsselis avatud liitumiskonverentsiga, kus tollase eesistujariigi Suurbritannia välisminister Robin Cook esitas ELi nimel Eestile kutse alustada liitumiskõnelustega. Koos Eestiga asusid kõnelustesse ka Küpros, Sloveenia, Tšehhi, Ungari ja Poola, moodustades nn Luksemburgi grupi. Aasta hiljem esitati sama kutse veel kuuele riigile – Lätile, Leedule, Slovakkiale, Bulgaariale, Rumeeniale ja Maltale.

Läbirääkimised keskendusid 31 valdkonnale. Välisminister Toomas Hendrik Ilves pidas oma konverentsi avakõnes eriti tähtsateks läbirääkimise teemadeks energiapoliitikat, põllumajandust, kalandust, transporti, keskkonda ja regionaalpoliitikat. Ta rõhutas, et liitumine ja sellele eelnev periood ei tohi aeglustada Eesti majanduse arengut ning kõneluste tulemus peab olema vastuvõetav eelkõige Eesti rahvale. Eesti eesmärgiks oli saavutada liitumiseks võimalikult soodsad tingimused.

Liitumisläbirääkimiste Eesti poolse delegatsiooni juhiks määrati välisminister Toomas Hendrik Ilves ning pealäbirääkijaks sai Alar Streimann Välisministeeriumist.

Raamatus “Eesti reformikogemus teel Euroopa Liitu” on Alar Streimann liitumiskõnelusi kokku võtnud järgmiselt: „Viie aasta jooksul tegi Eesti läbi suured muutused. Võimalik, et need muutused oleksid toimunud niikuinii, kuid liitumine ELiga andis neile jõulise tõuke ning aitas püsida õigel kursil. Vahest kõige suurem muudatus seisnes tundes, et riik tuli esimest korda välja vaimsest eraldatusest. Eesti väljus nendelt läbirääkimistelt täiesti uue riigina, euroopaliku õigussüsteemiga ning kaasaegse ja tõhusa administratsiooniga. Läbirääkimiste käigus tehti ka vigu, kuid lõppkokkuvõttes ei oleks olnud vajadust asju palju teistmoodi teha. Meie eesmärgiks oli teha ära kodutöö parimal võimalikul viisil ning kindlustada, et liitumine ei jääks meie endi puuduste taha.“

Eesti rahvas hääletas referendumil 14. septembril 2003 ELiga liitumise poolt, millest möödub tänavu 15 aastat. 1. mail 2004 sai Eestist ELi liikmesriik.

Kasutatud kirjandus:
20 aastat uut Eestit. 3. osa, Pöörased 1997-1999 / koostanud Enno Tammer ; Tammerraamat, 2013.
Eesti reformikogemus teel Euroopa Liitu : valik artikleid / [koostaja Karin Rannu ; toimetaja Kaja Tael]: Välisministeerium, 2009.
Streimann, Alar. Liitumisläbirääkimistest liitumislepinguni // Riigikogu Toimetised Nr. 7, 2003.