Robotics, autonomics, and the law : legal issues arising from the AUTONOMICS for Industry 4.0 technology programme of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy / ed. by Eric Hilgendorf, Uwe Seidel. – Baden-Baden : Nomos, 2017. – 267 lk.

Tööstus 4.0, robotid, isejuhtivad  autod on tehnoloogia arenguga tuntuks saanud mõisted. Mida rohkem võetakse kasutusele automaatsüsteeme, seda sagedamini räägitakse tehisintellektiga seotud õigusest ja vajadusest ajakohastada seadusi. Tehnoloogia areneb rahvusvaheliselt, seadusi luuakse riikide tasandil. Kuidas õigus peaks lahendama tehnoloogia üldisest arengust tulenevaid, aga ka näiteks isejuhtivate sõidukite ja droonide kasutamisega kaasnevaid probleeme?

Rahvusvahelised eksperdid analüüsisid õiguslikku olukorda Saksamaal, Euroopas tervikuna ning Jaapanis, Koreas, Hiinas ja Ameerika Ühendriikides. Tulemused avaldati artiklikogumikus Robotics, autonomics, and the law, mis on nüüd ka meie lugejatele kättesaadav. Ülevaate kogumikus käsitletud teemadest leiate siit.

Loe lisaks:
Eesti tehisintellekti kasutuselevõtu eksperdirühma aruanne (Riigikantselei ; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2019)

Turk, Karmen. Mina, Robot! Kas uue aja õudusjutt?
http://dea.digar.ee/article/postimees/2018/03/23/9.1

Port, Kristjan. Tehisintellektita oleks tulevikuinimese elu võimatu
http://dea.digar.ee/article/postimees/2018/03/23/9.2

Vaata ka:
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse uuringuid:
Artificial intelligence and law enforcement – impact on fundamental rights (2020)

Artificial intelligence and civil liability (2020)

A common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles (2018)

ja analüüsi
Should we fear artificial intelligence? (2018)