The Internet of Things : Industrie 4.0 Unleashed / edited by Ulrich Sendler. – Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer Vieweg, 2018. – 270 lk.

Raamat tuleviku tööstusest käsitleb muu hulgas ka küsimusi: mida toob kaasa asjade internet tööstusrevolutsioonis ja kuidas asjade interneti parimal viisil ära kasutada? Raamatus on käsitletud tööstus 4.0 temaatikat ja olemust ning räägitakse, milllised on muutused ja mida toob endaga kaasa neljas tööstusrevolutsioon.

Suurtel tööstusriikidel nagu Ameerika, Saksamaa ja Hiina on eesmärgid ja plaanid, kuidas ja kuhu nad soovivad aastakümnete jooksul jõuda ning kuidas digitaliseerumist ja tehisintellekti seejuures ära kasutada. USAs internet mõjutab majandust, võimaldab luua uusi ärimudeleid. Hiina on seadnud eesmärgiks saada nr. 1 tööstusriigiks ning Saksamaa on leidmas oma suunda tööstus 4.0 kontekstis.

Tehnoloogia võimaldab tööstusel areneda, kuid inimeste otsustada on millised oskused masinatele anda. Raamatus arutletakse, kuidas uued tehnoloogiad ja asjade internet mõjutavad ja muudavad tööstust ja majandust.

Tähelepanuväärne on selle raamatu juures see, et pühendatud on peatükk tööstus 4.0 rakendamisest keskmise suurusega ettevõtetes.

“The Internet of Things : Industrie 4.0 Unleashed” on varem ilmunud saksa ja hiina keeles ning kogunud palju populaarsust.