Lahe, Janno ; Luik, Olavi-Jüri ; Merila, Martti. Liikluskindlustuse seadus : kommenteeritud väljaanne. – Tallinn : Juura, 2017. – 248 lk.

Kommenteeritud seadused aitavad seadusesätetest paremini aru saada. Kuigi põhiosas 1. oktoobril 2014 jõustunud liikluskindlustuse seadus on Eestis juba neljas, on teemakohast õiguskirjandust vähe. Seetõttu on oktoobris 2017 ilmunud liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaanne oluliseks abiks liikluskindlustuse üksikasjade selgitamisel. Suurt tähelepanu pööravad autorid ka liikluskindlustuse seaduse seostele võlaõigusseaduse ja teiste seadustega ning käsitlevad asjakohast kohtupraktikat. Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud õigusaktid ja kohtupraktika seisuga 1. mai 2017.

Eelkõige on väljaanne mõeldud kindlustusvaldkonna töötajatele ja liikluskindlustusega tegelevatele juristidele, kuid sobib õppevahendiks ka üliõpilastele kindlustusõiguse aine omandamisel.

Vaata ka:
Luik, Olavi-Jüri ; Kõve, Villu. 18 aastat liikluskindlustuse seaduse kehtimist Eestis. Kuidas edasi? // Juridica (2011) nr. 4, lk. 298-309.

Ots, Elmar. Liikluskindlustus: kuidas võtta seadusest viimast? // Autoleht (2014) 3. dets., nr. 47, lk. 24-28.

Ots, Elmar. Liikluskindlustusseadus: kuue aasta töö tulemus sai hea // Autoleht (2013) 30. apr., nr. 17, lk. 19-22.