2018. aasta on pühendatud Euroopa kultuuripärandile. Ametlikult kuulutati see välja Euroopa kultuurifoorumil 7. detsembril 2017. aastal Milanos.

Euroopa Komisjoni algatatud teema-aasta eesmärk on julgustada inimesi tutvuma Euroopa rikka ja mitmekesise kultuuripärandiga, väärtustama selle eripära ning märkama kultuuripärandi rolli ühiskonnas laiemalt.

Selle aasta loosungiks on: Meie kultuuripärand: kus minevik kohtub tulevikuga.

Kultuuripärandi aastal võetakse kogu Euroopas erilise tähelepanu alla just noored, et jätkuks pärandi edasikandjaid ning et nad teadvustaksid kultuuripärandi rikkust.

Pärand ei ole ainult mineviku kuuluv või staatiline. See saab olla ka kaasaegne, trendikas, inspireeriv, rikkalik, meid eriliseks muutev ja kaasahaarav.

Iga liikmesriik on määranud oma riikliku koordinaatori, kes tegeleb Euroopa aastaga seotud küsimustega ning koordineerib üritusi ja projekte kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil.

Euroopa kultuuripärandiaasta tegevusi koordineerib Eestis Muinsuskaitseamet  koostöös Eesti Folkloorinõukoguga.

Vaata ka:
Euroopa Komisjoni teema-aasta veebileht
Eesti kultuuripärandiaasta veebileht
Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 Facebookis
Euroopa Komisjoni infoleht: Fookuses on: Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 (detsember 2017)
Eurobaromeetri eriuuring kultuuripärandi kohta ja riikide teabevormid
(2017)