Kes on terrorismis kahtlustatav isik? Kuidas vahetavad riigid infot selliste isikute kohta? Missugused on abinõud terrorikuritegude ennetamiseks? Need on terrorismi ennetamise ja terrorikuritegude uurimisega seotud küsimused, mida käsitletakse 2017. aasta detsembris avaldatud uuringus EU and Member States’ policies and laws on persons suspected of terrorism-related crimes. Analüüsitakse Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikat ning õigusloomet Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Hollandi, Poola, Hispaania, Rootsi ja Suurbritannia näitel.

Loe lisaks:
Kastemäe, Merri. Õiguslikud probleemid välisvõitlejatega seotud terrorikuritegude menetluses : [magistritöö]. – Tartu Ülikool, õigusteaduskond, avaliku õiguse osakond; juhendaja René Värk. – Tartu : Tartu Ülikool, 2016. – 70 lk.

Vainola, Liis. Terrorikuriteo ettevalmistamise karistatavusala piiritlemine : [magistritöö]. – Tartu Ülikool, õigusteaduskond, karistusõiguse osakond; juhendaja Rauno Kiris. – Tallinn : Tartu Ülikool, 2017. – 93 lk.

Vaata ka:
Bureš, Oldřich. EU counterterrorism policy : a paper tiger? – Farnham, Surrey : Ashgate, 2011. – XII, 277 lk.

Counter-terrorism : international law and practice / eds. Ana-Maria Salinas De Frías, Katja Samuel, Nigel White. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 1156 lk.

Douglas, Roger Neil. Law, liberty, and the pursuit of terrorism : [võrguteavik]. – Ann Arbor : University of Michigan Press, 2014. – 336 lk.

Foley, Frank. Countering terrorism in Britain and France : institutions, norms, and the shadow of the past.- Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – XIII, 337 lk.

Handbook of computational approaches to counterterrorism / ed. by V. S. Subrahmanian. – New York : Springer, 2013. – XVII, 578 lk.

Murphy, Cian C. EU counter-terrorism law : pre-emption and the rule of law. – Oxford : Hart Publishing, 2015. – XVIII, 287 lk.

Said Wadie E. Crimes of terror : the legal and political implications of federal terrorism prosecutions. – New York : Oxford University Press, 2015. – XV, 207 lk.

Simon, Jeffrey David. Lone wolf terrorism : understanding the growing threat. – Amherst : Prometheus Books, 2013. – 335 lk.

Social networks, terrorism and counter-terrorism : radical and connected / ed. by Martin Bouchard. – London ; New York : Routledge, 2015. – XVIII, 238 lk.