Idapartnerlus sai alguse 2009. aastal, mil Euroopa Liidu naabruspoliitikast kasvas välja kuue Ida-Euroopa partnerriigi ühisalgatus. Idapartnerriikideks on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene. Idapartnerluse eesmärgiks on luua partnerriikide ja Euroopa Liidu vahel poliitilisi, majanduslikke ja kultuurilisi sidemeid.

Euroopa Liidu infokeskuse idapartnerluse fookuslehelt leiavad huvilised materjale nii teaduslikest käsitlustest kui ka Eesti meedias ilmunud põhilistest arvamuslugudest.
Vaata lähemalt: https://elik.nlib.ee/fookuses/idapartnerlus/

Varem on Euroopa Liidu infokeskuse kodulehel ilmunud pagulaskriisi, Brexiti, TTIP, digituru, välisjulgeoleku ja populismi fookuslehed. Kõiki vaatluse all olevaid teemasid täiendatakse jooksvalt uute materjalidega.

31. jaanuarini on Rahvusraamatukogu ühiskonnateaduste lugemissaalis avatud väljapanek idapartnerlusega seotud raamatutest ja artiklitest. Tule tutvuma!

EUROOPA LIIDU INFOKESKUS august