The law of the Baltic States / ed. by Tanel Kerikmäe, Kristi Joamets, Jānis Pleps, Anita Rodiņa, Tomas Berkmanas, Edita Gruodytė. – Cham : Springer, 2017. – XV, 534 lk.

Eesti, Läti ja Leedu õigusteadlaste esimese rahvusvahelise koostööprojekti tulemusena on valminud kolme riigi õigussüsteemi võrdlev analüüs – The law of the Baltic States. Projekti eesmärgiks oli anda süsteemne ülevaade kolme riigi õiguse arengust ja õigussüsteemist, analüüsida õigusvaldkondade eripärasid, aga ka õppida üksteiselt ja leida ühiselt parimaid lahendusi kogu regioonile. Mahukas teos tutvustab iga riigi õiguse hetkeolukorda, arengusuundi ja eripärasid ning käsitleb riikide õiguskorda ka rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse vaates. Kõik autorid on tegevad akadeemilisel alal, paljudel on lisaks praktiline kogemus avalikust ja erasektorist. See on võimaldanud oma ala asjatundjatel ühendada teooria ja praktika ning toetuda reaalsest elust tulenevatele näidetele. Kuigi keelelt erinevad, on kolmel riigil palju ühist poliitika, majanduse ja õiguse arengus, mistõttu on raamat väärtuslik allikas kõigile Balti riikide õiguse huvilistele.

Vaata ka:
Luts-Sootak, Marju. Baltic nations // The Oxford International Encyclopedia of Legal History. Vol. 1 (2009), p. 253-257.

Bousfield, Greg. When fates are linked // The European lawyer : the voice of the profession (2006) no. 60, p. 56, 58-59.

The Baltic states at historical crossroads : political, economic, and legal problems in the context of the international cooperation on the doorstep of the 21st century : a collection of scholarly articles / ed. by Talavs Jundzis. – Riga : Acedemy of Sciences of Latvia,
1998. – 787 lk.

Harmonization and unification of the law of the Baltic States, 1918-1940 : achievements in legal science and in state practice : a collection of materials for the International Symposium on Cooperation in the Baltic States at the Tokai University European Center in Vedbaek, Denmark, March 11-12, 1996 / comp. by André Loeber. – Hamburg,
1996. – 97 lk.