World trade report World Trade Organization. – Geneva : WTO, 2017. – 190 lk.

Maailmakaubanduse aruanne  keskendub kaubandusele ja tehnoloogiale, kui kahele kõige edukamale majandusarengu osale ja uurib selle mõju nii arenenud kui ka arengumaade tööturgudele. Raamatus analüüsitakse, kuidas tehnoloogia ja kaubandus mõjutavad tööhõivet ja palka. Vaadeldakse töötajate ja ettevõtete väljakutseid tööturul toimuvate muutustega kohanemisel ja arutatakse,  kuidas valitsused võivad sellist kohandamist hõlbustada, et suurendada avatud kaubanduse ja tehnoloogilise progressi positiivset mõju.

WTO peadirektor Roberto Azevêdo rõhutab raamatu eessõnas, et majandusarengu lugu on majanduslike muutuste lugu, kus terved tööstused võivad tõusta ja langeda, asenduvad uute tehnoloogiatega, mis nõuavad uusi oskusi.

Vanemaid maailmakaubanduse aruandeid loe WTO veebist