Poliitilised protsessid meediastuvad aina enam. Vastupidiselt klassikalistele meediakanalitele, võimaldavad internet ja sotsiaalmeediaplatvormid levitada infot kordades kiiremini. Nii jõutakse inimestele veelgi lähemale, misläbi suureneb kodanike aktiivne osalus ja poliitprotsessidest arusaamine.

Digiajastu toob endaga kaasa palju uusi võimalusi, kuid mööda ei saa vaadata ka probleemkohtadest. Nimelt tekib vajadus ümber mõtestada seadusandlust ja õiguspärasust puudutavad aspektid.

Raamatus “Social Media and European Politics” uurivad autorid sotsiaalmeedia rolli Euroopa Liidu poliitikas. Arvesse võetakse digitaalse meedia, ajakirjanduse, euroskeptitsismi, poliitilise aktiivsuse, sotsiaalsete liikumiste jpt. teaduslikke lähenemisviise.

Sisukorda näeb siit