Robotid ja tehisintellekt on saanud osaks igapäevasest elust ja on mõjutamas erinevaid eluvaldkondi. See on kutsunud ellu vajaduse seada reeglistiku robotite kasutamisele. Euroopa Liidus arutatakse muu hulgas ka selle üle, kuidas robotid mõjutavad tulevikus tööd ja kas oleks vajalik ka robotite maksustamine. Loe analüüse Ethical Aspects of Cyber-Physical Systems ja European civil law rules in robotics : study for the JURI Committee.

Robotite maksustamine on teemaks ka Majandus- ja Koostööorganisatsioonis (OECD). Loe ka ülevaadet automatiseerimise mõjust tuleviku tööle.

Riigikantselei tellitud analüüsis Analüüs SAE tase 4 ja 5 sõidukite kasutusele võtmiseks koos seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse kirjeldustega kirjeldatakse seoses tulevikutehnoloogiate kasutuselevõtuga seadusandluse muutmise vajalikkust.

Raamatuid ja artikleid:

The future of the professions : how technology will transform the work of human experts / Richard Susskind and Daniel Susskind. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. – xiv, 346 lk.

Tehisintellekt : loomadest ja masinatest / Andres Laan ; [toimetaja Kuldar Traks ; joonised: Kaire Vakar, kaas: Tiit Tõnurist]. – Tallinn : Koolibri, 2017. – 175, [1] lk.

Rise of the robots : technology and the threat of a jobless future / Martin Ford. – New York : Basic Books, 2016. – 334 lk.

Tuleviku majandus : homme on juba käes / Alec Ross. – [Tallinn] : Menu Meedia, c2016. – 225 lk.

Intelligentsed masinad ja karistusõigus / Sabine Gless ja Thomas Weigend ; tõlkinud Erkki Hirsnik // Akadeemia  (2016) ak. 28, nr. 4, lk. 563-599.

Bertolini, A., Salvini, P., Pagliai, T., Morachioli, A., Acerbi, G., Trieste, L., . . . Dario, P. (2016). On Robots and Insurance. International Journal of Social Robotics, 8(3), 381-391.

Torras, C. (2016). Service Robots for Citizens of the Future. European Review, 24(1), 17-30.

Hea valiku artiklitest ja raamatutest isesõitvate sõidukite ja robotite kasutamisega seonduvate õiguslike aspektide kohta leiate väljaandest Summaria Iuridica.

Loe ka Poliitika.guru artiklit “Kas robot võtab sinu töö?